Diagnostické sety k automatickým systémům

Nalezených produktů: 21
Katalogové číslo Název produktu Výrobce
RTV-10 Xpert Trich (Trichomonas Vaginalis) Cepheid Europe více informací poptat
GXBCRABL-CE-10 Xpert BCR-ABL Ultra Cepheid Europe více informací poptat
GXMTB-RIF-10 Xpert MTB/RIF Cepheid Europe více informací poptat
GXMTB/RIF-ULTRA-10 Xpert MTB/RIF ultra Cepheid Europe více informací poptat
GXFLU-CE-10 Xpert Flu Cepheid Europe více informací poptat
GXEV-100N-10 Xpert Enterovirus Cepheid Europe více informací poptat
BCR-100N-10 Xpert BCR-ABL Monitor Cepheid Europe více informací poptat
CT/NGSWAB-50 Swab collection kit Cepheid Europe více informací poptat
CERVEX BRUSH-25 Odběrové kartáčky - pro HPV Cepheid Europe více informací poptat
PreservCyt-50 PreservCyt roztok 20ml Cepheid Europe více informací poptat
GXCDIFFICILE-CE-10 Xpert C-Difficile Cepheid Europe více informací poptat
GXCT/NG-CE-10 Xpert CT/NG Cepheid Europe více informací poptat
GXCT-CE-10 Xpert CT Cepheid Europe více informací poptat
GXFIIFV-10 Xpert FII & FV Cepheid Europe více informací poptat
GXVANA/B-CE-10 Xpert VanA/Van B Cepheid Europe více informací poptat
Xpert Trich (Trichomonas Vaginalis)

Xpert Trich (Trichomonas Vaginalis)

Kód: RTV-10

Cepheid Europe

Přístroj GeneXpert nabízí 100% automatizované řešení pro detekci přítomnosti Trichomonas vaginalis pomocí systému Genexpert. Automatizovány jsou veškeré kroky včetně extrakce NK, RT amplifikace a identifikace. Příprava vzorku trvá max 2 minuty a automatizovaná analýza 60 minut.

Xpert BCR-ABL Ultra

Xpert BCR-ABL Ultra

Kód: GXBCRABL-CE-10

Cepheid Europe

BCR-ABL monitorovací test statutu CML. Cílovou molekulou je BCR-ABL mRNA Transcript,
Jedná se o jediný možný test na trhu, který je možné provádět přímo z primárního materiálu. Kompletní čas k získání výsledku je 1,5 hodiny.

Xpert MTB/RIF

Xpert MTB/RIF

Kód: GXMTB-RIF-10

Cepheid Europe

Přístroj GeneXpert nabízí 100% automatizované řešení pro detekci přítomnosti Mycobacterium Tuberculosis a rezistence k rifampicinu. Automatizovány jsou veškeré kroky včetně extrakce NK, RT amplifikace a identifikace. Příprava vzorku sputa trvá 15 minut a automatizovaná analýza 90 minut.

Xpert MTB/RIF ultra

Xpert MTB/RIF ultra

Kód: GXMTB/RIF-ULTRA-10

Cepheid Europe

Přístroj GeneXpert nabízí 100% automatizované řešení pro detekci přítomnosti Mycobacterium Tuberculosis a rezistence k rifampicinu. Automatizovány jsou veškeré kroky včetně extrakce NK, RT amplifikace a identifikace. Příprava vzorku sputa trvá 15 minut a automatizovaná analýza 90 minut.

Xpert Flu

Xpert Flu

Kód: GXFLU-CE-10

Cepheid Europe

Xpert FLU test na systému Genexpert (Cepheid) umožňuje plně automatizovanou kvalitativní detekci a diferenciaci RNA viru chřipky typu A, typu B a podtypu 2009 H1N1 prostřednictvím in vitro diagnostiky bez potřeby dodatečných nebo opakovavých zkoušek za maximálně dvě hodiny od přijetí primárního materiálu.

Xpert Enterovirus

Xpert Enterovirus

Kód: GXEV-100N-10

Cepheid Europe

Kompletně automatozovaný test na detekci enterovirových meningitid pomocí systému GeneXpert umožňuje jejich velmi rychlou detekci přímo z primárních nezpracovaných vzorků. Princip testu je založen na využití TaqMan prób v multiplex Real-Time PCR.

Xpert BCR-ABL Monitor

Xpert BCR-ABL Monitor

Kód: BCR-100N-10

Cepheid Europe

BCR-ABL test na systému Genexpert je jediným možným monitorovacím testem chronické myeloidní leukémie na trhu, který je možné provádět přímo z primárního materiálu se sensitivitou > 3 log. Kompletní čas k získání výsledku je necelé dvě hodiny. Každá šarže je korigována dle mezinárodních jednotek.

Swab collection kit

Swab collection kit

Kód: CT/NGSWAB-50

Cepheid Europe

CT / NG odběrový Kit Cepheid je navržen tak, aby umožnil sběr, uchování a přepravu endocervikálních a vaginálních vzorků od symptomatických a asymptomatických pacientů do laboratoře před analýzou Chlymydia Trachomatis a Neisseria Gonrhoeae.

Odběrové kartáčky - pro HPV

Odběrové kartáčky - pro HPV

Kód: CERVEX BRUSH-25

Cepheid Europe

Odběrové kartáčky pro odběr vzorků z děložního čípku.

PreservCyt roztok 20ml

PreservCyt roztok 20ml

Kód: PreservCyt-50

Cepheid Europe

Roztok pro odběr a transport vzorků pro detekci HPV.

Xpert C-Difficile

Xpert C-Difficile

Kód: GXCDIFFICILE-CE-10

Cepheid Europe

Clostridium difficile test na systému Genexpert (Cepheid) umožňuje plně automatickou detekci a specifickou identifikaci epidemických kmenů 027/NAP/BI bez potřeby za méně než jednu hodinu.

Xpert CT/NG

Xpert CT/NG

Kód: GXCT/NG-CE-10

Cepheid Europe

Přístroj GeneXpert nabízí kompletní automatizované řešení nejen pro detekci Chlamydia trachomatis + Neisseria gonorrhoeae.

Xpert CT

Xpert CT

Kód: GXCT-CE-10

Cepheid Europe

Přístroj GeneXpert nabízí kompletní automatizované řešení pro detekci bakterie Chlamydia Trachomatis přímo z primárních vzorků výtěru nebo moči.

Xpert FII & FV

Xpert FII & FV

Kód: GXFIIFV-10

Cepheid Europe

Přístroj GeneXpert nabízí kompletní automatizované řešení nejen pro detekci koagulačních faktorů FII a FV a stanovení přítomnosti mutace G20210A (FII) a mutace G1691A (FV) během 30 minut přímo z nezpracovaného primárního materiálu.

Xpert VanA/Van B

Xpert VanA/Van B

Kód: GXVANA/B-CE-10

Cepheid Europe

Přístroj GeneXpert nabízí 100% automatizované řešení pro detekci přítomnosti Vankomycin rezistentních enterokoků. Automatizovány jsou veškeré kroky včetně extrakce NK, RT amplifikace a identifikace. Příprava vzorku trvá 2 minuty a automatizovaná analýza 45 minut.