EIA SS-A

EIA SS-A
Katalogové číslo: SSA096
Výrobce: TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
Velikost balení: 96 testů

Popis

Informace o soupravě
Vysoce purifikovaný nativní antigen SS-A/Ro60 (60 kDa) a rekombinantní antigen SS-A/Ro52 (52 kDa) je navázán v jamkách mikrotitrační destičky jako antigen.
V případě přítomnosti specifických protilátek dochází k jejich vazbě na antigen, v následujících krocích k označení Konjugátem a detekci barevnou reakcí s jednosložkovým substrátem (TMB-Complete).
Souprava umožňuje 96 testů včetně kontrol a kalibrátorů v dělené mikrotitrační destičce s odlamovacími jamkami.
Celková doba vyšetření je asi 1,5 hod.
Vysoká citlivost a specifita testu.
Souprava obsahuje kalibrátory (5, 20, 80, 320 U/ml).
Možnost semikvantitativního vyhodnocení pomocí indexu pozitivity (IP) nebo kvantitativního vyhodnocení v U/ml.
Ředicí roztok vzorků, TMB-Complete a Aviditní roztok jsou v EIA soupravách TestLine zaměnitelné, pokud mají stejné číselné označení. Zastavovací a Promývací roztok je univerzální.
Barevné roztoky usnadňují práci a snižují chybovost provedení testu.
Možnost postupného zpracování soupravy, roztoky jsou v dostatečném nadbytku.
Souprava obsahuje roztoky v pracovním ředění a jednosložkový substrát (TMB-Complete).
Expirace 12 měsíců od data výroby.

Využití soupravy
Test k průkazu protilátek proti jednotlivým antigenům ENA.
Diferenciální diagnostika systémových autoimunitních onemocnění.

Stručný pracovní postup
Ředění vzorků (1:101).
Dávkování kontrol, kalibrátorů a ředěných vzorků.
Inkubace 30 min při 37 °C.
Odsátí a promytí jamek 5 krát.
Dávkování Konjugátu.
Inkubace 30 min při 37 °C.
Odsátí a promytí jamek 5 krát.
Dávkování jednosložkového substrátu (TMB-Complete).
Inkubace 15 min při 37 °C.
Dávkování Zastavovacího roztoku.
Fotometrické měření při 450 nm.
Vyhodnocení výsledků.

Ke stažení

Ostatní: