ELISA

Špičkové ELISA soupravy pro rutinní diagnostiku i pro další výzkum v oblasti imunologie.

Nalezených produktů: 19
Katalogové číslo Název produktu Výrobce
HK210 MPO Mouse HyCult Biotech bv více informací poptat
HK323 MBL, Human: Elisa test kit více informací poptat
DKO078 IgA Saliva DiaMetra s.r.l. více informací poptat
A036 C4a EIA TECOmedical AG více informací poptat
A037 = A003 C1 inhibitor functional TECOmedical AG více informací poptat
AE-3301 ANCA-PRO více informací poptat
HK105 MPO Rat HyCult Biotech bv více informací poptat
AE-3302 PR3 sensitive (IgG, PR3) Aesku.Diagnostics GmbH & Co. KG více informací poptat
AE-3303 MPO (IgG, MPO) Aesku.Diagnostics GmbH & Co. KG více informací poptat
AE-3304 BPI Aesku.Diagnostics GmbH & Co. KG více informací poptat
AE-3305 Anti-Elastase Aesku.Diagnostics GmbH & Co. KG více informací poptat
AE-3306 Cathepsin IgG Aesku.Diagnostics GmbH & Co. KG více informací poptat
AE-3307 Lactoferrin Aesku.Diagnostics GmbH & Co. KG více informací poptat
AE-3308 Lysozym Aesku.Diagnostics GmbH & Co. KG více informací poptat
AE-3309 GBM Aesku.Diagnostics GmbH & Co. KG více informací poptat
MPO Mouse

MPO Mouse

Kód: HK210

HyCult Biotech bv

ELISA souprava na kvantitativní stanovení myeloperoxidázy v myší plazmě a dalších biologických vzorcích.

MBL, Human: Elisa test kit

MBL, Human: Elisa test kit

Kód: HK323

IgA Saliva

IgA Saliva

Kód: DKO078

DiaMetra s.r.l.

Souprava IgA Saliva je imunoenzymatická metoda určená pro kvantitativní stanovení IgA ve slinách.

C4a EIA

C4a EIA

Kód: A036

TECOmedical AG

Souprava C4a je imunoenzymatická souprava na kvantitativní stanovení fragmentu C4a komplementového proteinu C4 v lidské plazmě, séru případně dalších vzorcích.

C1 inhibitor functional

C1 inhibitor functional

Kód: A037 = A003

TECOmedical AG

Souprava C1-Inhibitor je imunoenzymatická souprava pro měření množství funkčního C1-Inhibitor proteinu v lidské plazmě nebo v séru.

MPO Rat

MPO Rat

Kód: HK105

HyCult Biotech bv

ELISA souprava na kvantitativní stanovení myeloperoxidázy v krysí plazmě a dalších biologických vzorcích.

PR3 sensitive (IgG, PR3)

PR3 sensitive (IgG, PR3)

Kód: AE-3302

Aesku.Diagnostics GmbH & Co. KG

AESKULISA PR3 sensitive je enzymoimuno-analytická souprava využívající vysoce čištěné nativní proteinázy 3 (PR3) z humánních neutrofilních granulocytů pro kvantitativní a kvalitativní detekci protilátek proti proteináze 3 v lidském séru.

MPO (IgG, MPO)

MPO (IgG, MPO)

Kód: AE-3303

Aesku.Diagnostics GmbH & Co. KG

AESKULISA MPO je enzymoimuno-analytická souprava pro kvantitativní a kvalitativní detekci protilátek proti MPO v lidském séru, využívající vysoce čištěné nativní myeloperoxidázy (MPO) z humánních polymorfonukleárních buněk získaných z lidské periferní krve.

BPI

BPI

Kód: AE-3304

Aesku.Diagnostics GmbH & Co. KG

AESKULISA BPI je enzymoimuno-analytická souprava pro kvantitativní a kvalitativní detekci protilátek proti BPI v lidském séru.

Anti-Elastase

Anti-Elastase

Kód: AE-3305

Aesku.Diagnostics GmbH & Co. KG

AESKULISA Elastase je enzymoimuno-analytická souprava pro kvantitativní a kvalitativní detekci protilátek proti elastáze v lidském séru, využívající nativní humánní elastázy.

Cathepsin IgG

Cathepsin IgG

Kód: AE-3306

Aesku.Diagnostics GmbH & Co. KG

AESKULISA Cathepsin-G je enzymoimuno-analytická souprava pro kvantitativní a kvalitativní detekci protilátek proti kathepsinu G v lidském séru, využívající nativního humánního kathepsinu G.

Lactoferrin

Lactoferrin

Kód: AE-3307

Aesku.Diagnostics GmbH & Co. KG

AESKULISA Lactoferrin je enzymoimuno-analytická souprava pro kvantitativní a kvalitativní detekci protilátek proti laktoferrinu v lidském séru, využívající nativní lidský laktoferrin.

Lysozym

Lysozym

Kód: AE-3308

Aesku.Diagnostics GmbH & Co. KG

AESKULISA Lysozyme je enzymoimuno-analytická souprava pro kvantitativní a kvalitativní detekci protilátek proti lysozymu v lidském séru

GBM

GBM

Kód: AE-3309

Aesku.Diagnostics GmbH & Co. KG

AESKULISA GBM je enzymoimuno-analytická souprava pro kvantitativní a kvalitativní detekci IgG protilátek proti GBM v lidském séru.