Ostatní

Do sekce ostatní nabídka spadají dvě kategorie zboží. První jsou robotické automatické pipetovací stanice, určené pro rozpipetování master mixů, přípravu destiček pro různé následné analýzy, pipetování na slide či čip. Druhou kategorií jsou mobilní laboratoře, přenosné zařízení pro testování zejména různých patogenů v potravinách nebo prostředí.