Robotizace

Robotické automatické pipetovací stanice, určené pro rozpipetování master mixů nebo reakčních směsí do destiček a tub, přípravu destiček pro různé následné analýzy, pipetování na slide či čip, do kapiláry a dalších různých typů spotřebního materiálu. K dispozici je několik druhů těchto pipetovacích jednotek, dle zvolené aplikace, kapacity a pipetovaného objemu.