Xpert Flu

Xpert Flu
Katalogové číslo: GXFLU-CE-10
Výrobce: Cepheid Europe
Velikost balení: 10 testů

Popis

Přístroj GeneXpert nabízí kompletní řešení nejen pro detekci chřipkových infekcí. Analýza je 100% kompletní, v ceně jsou zahrnuty veškeré nutné náklady včetně extrakce nukleové kyseliny, zpětné transkripce, real-time amplifikace a konečné identifikace. Systém i reagencie mají CE/IVD/FDA značku. Přístroj je plně automatizovaný a je naprosto nenáročný na veškerou manuální práci. Příprava vzorku trvá 2 minuty a automatizovaná detekce výsledku trvá 2 hodiny.

Test Cepheid® Xpert Flu Assay je automatizovaný, multiplexní RT-PCR test prováděný v reálném čase, který je určený pro kvalitativní detekci a diferenciaci RNA viru chřipky typu A, typu B a podtypu 2009 H1N1 prostřednictvím in vitro diagnostiky. Při testu Xpert Flu Assay se jako vzorky používají nosní aspiráty / výplachy z nosu a nosohltanové stěry odebrané od pacientů, kteří vykazují známky a symptomy infekce respiračního traktu ve spojení s klinickými a epidemiologickými rizikovými faktory.

Nasopharyngeální stěr Flu A Flu B 2009 H1N1
Sensitivita 100.0% 100.0% 100.0%
Specificita 98.6% 95.7% 99.6%

Nosní aspirát, výplach Flu A Flu B 2009 H1N1
Sensitivita 100.0% 100.0% 100.0%
Specificita 96.0% 98.9% 99.5%

Certifikace: CE, IVD

Detekce tří cílů: Influenza A, Influenza B a Influenza H1N1 pandemická forma

http://www.cepheidinternational.com/tests-and-reagents/ce-ivd-test/xpert-flu