Máte dotaz?
Potřebujete poradit?

MVDr. Desana Kohútová

+421 907 209 144 kohutova@biovendor.sk

AD Ab ELISA

AD Ab ELISA
Katalogové číslo: AD0480
Výrobce: TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
Velikost balení: 480 testů

Popis

Informace o soupravě:
Souprava je standardizována dle ADV-1.
Souprava umožňuje provedení 480 vyhledávacích (screeningových) vyšetření, včetně kontrol.
Soupravu je možno použít jednorázově nebo postupně pro menší soubory vzorků.
Purifikovaný a inaktikovaný antigen je navázán v jamkách mikrotitračních destiček.
Ve srovnání s virusneutralizačním testem (VN) využívajícím 100 TCID50 viru je citlivost ELISA vyšetření vyšší.
Způsob hodnocení: poměr absorbance vzorku k absorbanci pozitivního kontrolního limitního séra vyjádřený v procentech (%).
Celková doba vyšetření je asi 1,5 hod.
Souprava je ověřena ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství v Brně a Státních veterinárních ústavech.
Souprava je schválena Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.
Souprava je vyráběna v souladu se správnou laboratorní praxí (GMP).
Expirace soupravy je 12 měsíců od data výroby.

Využití soupravy:
Ověření výskytu Aujeszkyho choroby v chovech prasat.
Diagnostika nákazy.
Kontrola účinnosti ochranné vakcinace (v ČR není vakcinace povolena), certifikace prostých stád.
Kontrola zvířat před přesuny, kontrola zvířat v karanténách (export, import).
Možnost využití soupravy ke stanovení protilátek ve vzorcích výsekového masa z dovozu.

Stručný pracovní postup:
Ředění vzorků a kontrol v jamkách mikrotitrační destičky (1+19).
Inkubace 30 min. při 37 °C.
Odsátí a promytí jamek 4 krát.
Dávkování Konjugátu.
Inkubace 30 min. při 37 °C.
Odsátí a promytí jamek 4 krát.
Dávkování jednosložkového substrátu (TMB-Complete).
Inkubace 15 min. při laboratorní teplotě.
Dávkování Zastavovacího roztoku (H2SO4).
Fotometrické měření absorbance při vlnové délce 450 nm.
Vyhodnocení výsledků.

Ke stažení

Ostatní:

© BioVendor 2022 | Created by REDENGE