Máte dotaz?
Potřebujete poradit?

MVDr. Desana Kohútová

+421 907 209 144 kohutova@biovendor.sk

BHV-1 Ab ELISA

BHV-1 Ab ELISA
Katalogové číslo: BHd480
Výrobce: TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
Velikost balení: 480 testů

Popis

Informace o soupravě:
Souprava je standardizována dle EU2.
Souprava umožňuje 480 vyhledávacích (screeningových, jednojamkových) vyšetření, včetně kontrol.
Soupravu je možno použít jednorázově nebo zpracovávat postupně menší soubory vzorků.
Purifikovaný a inaktivovaný antigen BHV-1 je navázán v jamkách mikrotitračních destiček.
Celková doba vyšetření je asi 2 hod.
Způsob hodnocení: poměr absorbance vzorku k absorbanci pozitivního kontrolního limitního séra vyjádřený v procentech (%).
Souprava je ověřena ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství v Brně a Státních veterinárních ústavech.
Souprava je schválena Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.
Souprava je vyráběna v souladu se správnou laboratorní praxí (GMP).
Expirace soupravy je 12 měsíců od data výroby

Využití soupravy:
Ověření výskytu IBR v populaci skotu.
Identifikace infikovaných nebo vakcinovaných zvířat, kontrola účinnosti vakcinace.
Získání základních podkladů potřebných k sestavení programu ozdravování jednotlivých chovů nebo oblastí, kontrola průběhu ozdravování chovu.
Vyhodnocení efektu ozdravných programů, průběžná kontrola ozdravených chovů.
Kontrola zvířat při přesunech, v karanténách (export, import).

Stručný pracovní postup:
Ředění vzorků a kontrol (1+19) v jamkách mikrotitrační destičky.
Inkubace 60 min při 37 °C.
Odsátí a promytí jamek 4 krát.
Dávkování Konjugátu.
Inkubace 30 min při 37 °C.
Odsátí a promytí jamek 4 krát.
Dávkování jednosložkového substrátu (TMB-Complete).
Inkubace 15 min při laboratorní teplotě.
Dávkování Zastavovacího roztoku (H2SO4).
Fotometrické měření absorbance při vlnové délce 450 nm.
Vyhodnocení výsledků.

Ke stažení

Ostatní:

© BioVendor 2023 | Created by REDENGE