Máte dotaz?
Potřebujete poradit?

MVDr. Desana Kohútová

+421 907 209 144 kohutova@biovendor.sk

EBLV Ab ELISA

EBLV Ab ELISA
Katalogové číslo: EBL480
Výrobce: TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
Velikost balení: 480 testů

Popis

Informace o soupravě:
Souprava umožňuje 480 screeningových testů, včetně kontrol.
Souprava umožňuje vyšetření až 10 směsných sér (dle standardu E05).
Purifikovaný antigen EBLV je navázán v jamkách mikrotitračních destiček.
Soupravu je možno použít jednorázově nebo postupně pro menší soubory vzorků.
celková doba vyšetření dle délky inkubace vzorků:
přes noc: výsledky do druhého dne
rychlý test: asi 2,5 hod.
Způsob hodnocení: poměr absorbance vzorku k absorbanci pozitivního kontrolního limitního séra vyjádřený v procentech (%).
Souprava je ověřena ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství v Brně a ve Státních veterinárních ústavech.
Souprava je schválena Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.
Souprava je vyráběna v souladu se správnou laboratorní praxí (GMP).
Expirace soupravy je 12 měsíců od data výroby.

Využití soupravy:
Ověření výskytu EBL v populaci skotu.
Kontrola průběhu ozdravování chovů.
Průběžná kontrola ozdravených chovů.
Kontrola zvířat při přesunech, v karanténách (export, import).

Stručný pracovní postup:
Ředění vzorků a kontrol (1+19) v jamkách mikrotitrační destičky.
Inkubace:
přes noc: 14-18 hod při 4-8 °C
rychlý test: 60 min při 37 °C
Odsátí a promytí jamek 4 krát.
Dávkování Konjugátu.
Inkubace 60 min při 37 °C.
Odsátí a promytí jamek 4 krát.
Ddávkování jednosložkového substrátu (TMB Complete).
Inkubace 10 min při laboratorní teplotě.
Ddávkování Zastavovacího roztoku (H2SO4).
Fotometrické měření absorbance při vlnové délce 450 nm.
Vyhodnocení výsledků.

Ke stažení

Ostatní:

© BioVendor 2023 | Created by REDENGE