HB&L™ Uroquattro

HB&L™ Uroquattro
Katalogové číslo: SI 190.300
Výrobce: ALIFAX S.R.L.
Velikost balení: 1 ks

Popis


HB&L™ Uroquattro mikrobiologický analyzátor je schopen provádět bakteriální kultivaci, test reziduální mikrobiální aktivity a test citlivosti na antibiotika vzorků moče, sterilních a nesterilních tělních tekutin, pozitivních hemokultur, dalších biologických vzorků, izolovaných kolonií a MRSA screening.
Přístroj používá patentovanou technologii založenou na rozptylu světla. Je schopen detekovat přítomnost bakterií a jejich antibiotickou rezistenci během několika hodin a to s vysokou senzitivitou a specificitou.
HB&L™ monitoruje růstovou fázi bakterií od momentu inokulace vzorku do specifického kultivačního bujónu a zobrazuje růstovou křivku v reálném čase a bakteriální kvantitu vyjadřuje v CFU/ml. Všechny vzorky uvnitř přístroje jsou kontinuálně inkubovány při teplotě 37° C a systém detekuje pouze životaschopné bakterie eliminujíce vliv nereplikujících se složek vzorku, jako jsou erytrocyty, leukocyty, mrtvé buňky a soli, již při primárním odečtu hodnot na počátku analýzy.
Schopnost systému měřit hodnotu zákalu pozitivního vzorku v jednotkách McF zjednodušuje přípravu vzorku před testováním citlivosti.
Flexibilita softwaru přístroje umožňuje simultánní běh analýzy různých typů primárních vzorků. Každá odečítací jednotka je nezávislá na ostatních a může být nastavena dle typu vzorku, požadované délky analýzy, typu testu, analytického protokolu a hodnoty cut-off.
Přístroj HB&L™ Uroquattro má kapacitu 120 vzorků najednou.
Ve velkých laboratořích je možné propojit přístroj s automatizovaným systémem ALFRED60, kdy integrací přístrojů dochází ke zvýšení celkové kapacity systému až na 180 vzorků.
Určeno pro in vitro diagnostické použití.

Varianty

 • HB&L™ Uroquattro Light

  Kód: 91.SI 190.300LVýrobce: ALIFAX S.R.L.

  HB&L™ Uroquattro Light mikrobiologický analyzátor s kapacitou 60 vzorků, provádějící bakteriální kultivaci, R.A.A. test a test citlivosti na ATB u vzorků moče, ostatních tělních tekutin, pozitivních hemokultur, dalších biologických vzorků, kolonií a MRSA screening.

Související produkty

 • HB&L™ Culture Kit

  HB&L™ Culture Kit

  Kód: 91.SI 405.901Výrobce: ALIFAX S.R.L.

  Diagnostická souprava HB&L™ Culture Kit je určena pro použití s přístrojem HB&L™ Uroquattro a ALFRED60 pro provádění kontinuálního bakteriálního screeningu vzorků sterilních a nesterilních tělních tekutin.

 • HB&L™ R.A.A. Kit

  HB&L™ R.A.A. Kit

  Kód: 91.SI 605.901Výrobce: ALIFAX S.R.L.

  Diagnostická souprava HB&L™ R.A.A. Kit je určena pro použití s přístrojem HB&L™ Uroquattro a ALFRED60 pro detekci reziduální antimikrobiální aktivity tekutých tělních vzorků vyjma moče během kontinuálního bakteriálního screeningu.

 • URO-QUICK R.A.A. Kit

  URO-QUICK R.A.A. Kit

  Kód: 91.SI 390.901Výrobce: ALIFAX S.R.L.

  Diagnostická souprava URO-QUICK R.A.A. Kit je určena pro použití s přístrojem HB&L™ Uroquattro pro detekci reziduální antimikrobiální aktivity vzorku moče během kontinuálního bakteriálního screeningu.

 • URO-QUICK Screening Kit

  URO-QUICK Screening Kit

  Kód: 91.SI 390.900Výrobce: ALIFAX S.R.L.

  Souprava URO-QUICK Screening Kit je určena pro provádění rychlého bakteriálního screeningu vzorků moče přístrojem HB&L ™ Uroquattro.

 • ALFRED60 AST

  ALFRED60 AST

  Kód: 91.SI 105.100/ASTVýrobce: ALIFAX S.R.L.

  ALFRED60 je první, plně automatizovaný mikrobiologický přístrojový systém s celkovou kapacitou 60 vzorků, který je schopen provádět kultivaci, test reziduální mikrobiální aktivity a testování citlivosti najednou.

 • HB&L™ Uroquattro Light

  HB&L™ Uroquattro Light

  Kód: 91.SI 190.300LVýrobce: ALIFAX S.R.L.

  HB&L™ Uroquattro Light mikrobiologický analyzátor s kapacitou 60 vzorků, provádějící bakteriální kultivaci, R.A.A. test a test citlivosti na ATB u vzorků moče, ostatních tělních tekutin, pozitivních hemokultur, dalších biologických vzorků, kolonií a MRSA screening.