Máte dotaz?
Potřebujete poradit?

MVDr. Desana Kohútová

+421 907 209 144 kohutova@biovendor.sk

IBR-gB ELISA (192)

IBR-gB ELISA (192)
Katalogové číslo: IBR192
Výrobce: TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
Velikost balení: 192 testů

Popis

Informace o soupravě:
Souprava umožňuje 192 vyšetření, včetně kontrol.
Soupravu je možno použít jednorázově nebo zpracovávat postupně menší soubory vzorků.
Purifikovaný a inaktivovaný antigen BHV-1 je navázán v jamkách mikrotitračních destiček.
Celková doba vyšetření dle délky a teploty inkubace vzorků:
přes noc při 2-8 °C: výsledky do druhého dne
10 min. při 37 °C: asi 3,5 hod.
Způsob hodnocení podle procenta blokace: poměr rozdílu průměrné absorbance Negativního kontrolního séra a absorbance vyšetřovaného vzorku k průměrné absorbanci Negativního kontrolního séra, vyjádřeném v procentech (%).
Souprava je ověřena ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství v Brně a Státních veterinárních ústavech.
Souprava je schválena Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.
Souprava je vyráběna v souladu se správnou laboratorní praxí (GMP).
Expirace soupravy je 18 měsíců od data výroby.

Využití soupravy:
Ověření výskytu IBR v populaci skotu.
Potvrzení klinického podezření z výskytu nákazy, ověření cirkulace viru v chovech.
Konfirmace nejasných výsledků screeningových ELISA testů a SNT.
Získání podkladů potřebných k sestavení programu ozdravování jednotlivých chovů nebo oblastí, kontrola průběhu ozdravování chovu.
Vyhodnocení efektu ozdravných programů, průběžná kontrola ozdravených chovů.
Kontrola zvířat při přesunech, v karanténách (export, import).

Stručný pracovní postup:
Ředění vzorků séra, plazmy (1+1) v jamkách mikrotitrační destičky, vzorky odstředěného mléka se neředí.
Inkubace:
přes noc: 14-18 hod při 2-8 °C
120 min při 37 °C
Odsátí a promytí jamek 4 krát.
Dávkování Konjugátu.
Inkubace 60 min při laboratorní teplotě.
Odsátí a promytí jamek 4 krát.
Dávkování jednosložkového substrátu (TMB Complete).
Inkubace 15 min při laboratorní teplotě.
Dávkování Zastavovacího roztoku (H2SO4).
Fotometrické měření absorbance při vlnové délce 450 nm.
Vyhodnocení výsledků.

Ke stažení

Ostatní:

© BioVendor 2023 | Created by REDENGE