Onkologie

Nalezených produktů: 14
EGFR XL StripAssay

EGFR XL StripAssay

Kód: 5-630


Detekce 30 mutací v genu EGFR dle evropských guidelines. Záchyt 1% mutované alely.

EGFR XL StripAssay

EGFR XL StripAssay

Kód: 5-630


Detekce 30 mutací v genu EGFR dle evropských guidelines. Záchyt 1% mutované alely.

NRAS Mutation Detection Kit

NRAS Mutation Detection Kit

Kód: NRAS-RT50

EntroGen

Real - Time PCR detekční kit pro somatické mutace v kodonech 12, 13, 61, 146 genu NRAS od firmy Entrogen.

KRAS mutation analysis kit (11 targets), real-time PCR kit

KRAS mutation analysis kit (11 targets), real-time PCR kit

Kód: KRAS-RT50

EntroGen

KRAS Real-Time PCR detekční kit pro nejčastější mutace v kodonech 12 13 a 61 genu KRAS.

KRAS/BRAF mutation diagnostic kit (12 targets), real-time PCR kit

KRAS/BRAF mutation diagnostic kit (12 targets), real-time PCR kit

Kód: KRBR-RT50

EntroGen

K-Ras/B-Raf Real-Time PCR detekční kit pro mutace v exonech 2, 3 a 4 genu KRAS a V600E v genu BRAF.

B-Raf Mutation Analysis Kit II for detection of B-Raf V600E/K/D/R/M Mutations

B-Raf Mutation Analysis Kit II for detection of B-Raf V600E/K/D/R/M Mutations

Kód: BRAFX-RT64

EntroGen

BRAF Real-Time PCR detekční kit pro mutace v kodonu 600 (V600E/V600K/V600D/V600R/V600M) genu BRAF.

FCGR StripAssay

FCGR StripAssay

Kód: 5-670


Detekce 2 mutací v genu pro Fc Gamma receptor.

FCGR StripAssay

FCGR StripAssay

Kód: 5-670


Detekce 2 mutací v genu pro Fc Gamma receptor.

© BioVendor 2022 | Created by REDENGE