Onkologie

Nalezených produktů: 31
EGFR XL StripAssay

EGFR XL StripAssay

Kód: 5-630

ViennaLab Diagnostics


Detekce 30 mutací v genu EGFR dle evropských guidelines. Záchyt 1% mutované alely.

NRAS Mutation Detection Kit

NRAS Mutation Detection Kit

Kód: NRAS-RT50

EntroGen

Real - Time PCR detekční kit pro somatické mutace v kodonech 12, 13, 61, 146 genu NRAS od firmy Entrogen.

Leukemia BCR-ABL Fusion Gene Real Time PCR Kit

Leukemia BCR-ABL Fusion Gene Real Time PCR Kit

Kód: TR-0126-02

Shanghai ZJ Bio-Tech

Kit slouží pro Detekci BCR-ABL fúzního genu. Používá se pro detekci s leukémií spojeného BCR-ABL fúzního genu (M-BCR, m-BCR, a µ-BCR) v leukocytech pomocí PCR v reálném čase.

UGT1A1*28 genotyping kit - gel based detection, includes all controls

UGT1A1*28 genotyping kit - gel based detection, includes all controls

Kód: UG-G50

EntroGen

Jedná se o komplexní prediktivní test pro posouzení rizika toxicity v důsledku chemoterapie Irinotekanem. Detekuje polymorfní varianty genu UGT1A1, které způsobují zvýšení toxicity spojené s irinotekanem.

PML-RARA bcr1, bcr2, bcr3 One-Step Kit

PML-RARA bcr1, bcr2, bcr3 One-Step Kit

Kód: LEUK4-QRT24

EntroGen

Jednokrokový detekční test pro Real - Time kvantifikaci transkriptu fůzního genu PML-RARA

KRAS mutation analysis kit (11 targets), real-time PCR kit

KRAS mutation analysis kit (11 targets), real-time PCR kit

Kód: KRAS-RT50

EntroGen

KRAS Real-Time PCR detekční kit pro nejčastější mutace v kodonech 12 13 a 61 genu KRAS.

KRAS/BRAF mutation diagnostic kit (12 targets), real-time PCR kit

KRAS/BRAF mutation diagnostic kit (12 targets), real-time PCR kit

Kód: KRBR-RT50

EntroGen

K-Ras/B-Raf Real-Time PCR detekční kit pro mutace v exonech 2, 3 a 4 genu KRAS a V600E v genu BRAF.

DPYD (IVS14+1G>A) mutation analysis kit

DPYD (IVS14+1G>A) mutation analysis kit

Kód: DD-G50

EntroGen

Komplexní prediktivní test k posouzení rizika toxicity při léčbě nádorových onemocnění 5-FU. Kit detekuje genetické varianty (IVS14+1G>A) v jednom genu pro DPYD (dihydropyrimidindehydrogenázu), který je zodpovědný za významnou část závažných nežádoucích reakcí na léčbu 5-FU.

SureDx™ EFT Diagnostic Kit for quantitative detection of AK057037 ncRNA

SureDx™ EFT Diagnostic Kit for quantitative detection of AK057037 ncRNA

Kód: EFT-QRT46

EntroGen

SureDx™ EFT diagnostický kit pro diagnosriku Ewingova Sarkomu. Je založen na kvalitativní real-time PCR detekci nekódujícího RNA transkriptu AK057037 izolovaného z tumorové tkáně.

EGFR mutation diagnostic kit (29 targets), real-time PCR kit

EGFR mutation diagnostic kit (29 targets), real-time PCR kit

Kód: EGFR-RT52

EntroGen

EGFR Real-Time PCR detekční kit pro mutace v exonech 18, 19, 20 a 21 genu EGFR.

AKT1 E17K Mutation Analysis Kit for detection of AKT1 E17K somatic mutation

AKT1 E17K Mutation Analysis Kit for detection of AKT1 E17K somatic mutation

Kód: AKTE17-RT50

EntroGen

AKT1 E17K detekční kit firmy EntroGen je založen na Real - Time PCR, která používá alelově specifických sond k identifikaci přítomnosti mutace E17K, která způsobuje nekontrolovtelnou aktivaci této serin-threoninové kinázy a nižší citlivost na léčbu inhibitory AKT.

ALK Resistance Mutation Analysis Kit

ALK Resistance Mutation Analysis Kit

Kód: ALKM-RT44

EntroGen

Tento Real Time kit je navržen tak, aby detekoval nejčastější mutace v genu ALK kódující membránový tyrozinkinázový receptor, které způsobují rezistenci různých nádorů včetně nemalobuněčného karcinomu plic k farmakům na bázi kinázových inhibitorů.

BCR-ABL P190 (mbcr) One-Step Detection Kit

BCR-ABL P190 (mbcr) One-Step Detection Kit

Kód: BCR190-QRT46

EntroGen

BCR-ABLP190 (mbcr) One-Step Real-Time PCR kit detekuje a kvantifikuje e1a2 fůzní transkript za použití kompletní RNA izolované z plné krve nebo kostní dřeně.

BCR-ABL P210 (Mbcr) One-Step Detection Kit

BCR-ABL P210 (Mbcr) One-Step Detection Kit

Kód: BCR210-QRT46

EntroGen

BCR-ABL P210 (Mbcr) One-Step Real-Time PCR kit detekuje a kvantifikuje b2a2 a b3a2 fůzní transkript za použití kompletní RNA izolované z plné krve nebo kostní dřeně.

B-Raf Codon 600 Mutation Analysis Kit

B-Raf Codon 600 Mutation Analysis Kit

Kód: BRAFM-RT64

EntroGen

BRAF Real-Time PCR detekční kit pro mutace v kodonu 600 (V600E/V600K/V600D) genu BRAF.