FILTRUJ PRODUKTY

HyCult Biotech bv

Máte dotaz?
Potřebujete poradit?

BioVendor Slovakia

+421 2 546 506 67 info@biovendor.sk

Protilátky

Široká nabídka protilátek od ověřených výrobců.

Nalezených produktů: 6
Katalogové číslo Název produktu Výrobce
HP8001 TNF-a, Mouse: Pab HyCult Biotech bv více informací poptat
HP8002 TNF-R I, Mouse: Pab HyCult Biotech bv více informací poptat
HP8003 TNF-R II, Mouse: Pab, 100 µg HyCult Biotech bv více informací poptat
HP8007 IFN-g, Rat : Pab HyCult Biotech bv více informací poptat
HP8008 IL-6, Mouse: Pab HyCult Biotech bv více informací poptat
HP8010 L-FABP, Rat: Pab HyCult Biotech bv více informací poptat
TNF-a, Mouse: Pab

TNF-a, Mouse: Pab

Kód: HP8001

HyCult Biotech bv

Polyklonální protilátka reaguje s krysím i myším přirozeným i rekombinantním TNF-alfa, rozpoznává membránu a receptor vázající TNF-alfa. Protilátka vykazuje neutralizační aktivitu. Použití pro průtokovou cytometrii, imunometody, western blot a další.

TNF-R I, Mouse: Pab

TNF-R I, Mouse: Pab

Kód: HP8002

HyCult Biotech bv

Polyklonální protilátka rozeznává extracelulární část myšího TNF receptoru typu 1 vázaného na membránu a také solubilní receptor.
Použití pro průtokovou cytometrii, imunometody, western blot, imunoprecipitaci a další

TNF-R II, Mouse: Pab, 100 µg

TNF-R II, Mouse: Pab, 100 µg

Kód: HP8003

HyCult Biotech bv

Polyklonální protilátka rozeznává extracelulární část myšího TNF receptoru typu 2 vázaného na membránu a také solubilní receptor.
Použití pro průtokovou cytometrii, imunometody, western blot, imunoprecipitaci a další

IFN-g, Rat : Pab

IFN-g, Rat : Pab

Kód: HP8007

HyCult Biotech bv

Polyklonální protilátka reaguje s krysím přirozeným i rekombinantním interferonem gama. Použití pro imunometody, western blot, funkční studie a další.

IL-6, Mouse: Pab

IL-6, Mouse: Pab

Kód: HP8008

HyCult Biotech bv

Polyklonální protilátka reaguje s myším přirozeným i rekombinantním interleukinem 6. Použití pro imunometody, western blot nebo další.

L-FABP, Rat: Pab

L-FABP, Rat: Pab

Kód: HP8010

HyCult Biotech bv


Polyklonální protilátka proti krysímu L-FABP, použití pro imunohistologii a western blotting

© BioVendor 2022 | Created by REDENGE