Máte dotaz?
Potřebujete poradit?

MVDr. Desana Kohútová

+421 907 209 144 kohutova@biovendor.sk

SVCV Ag ELISA

SVCV Ag ELISA
Katalogové číslo: SVC096
Výrobce: TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
Velikost balení: 96 testů

Popis

Informace o soupravě:
Specifické protilátky proti viru SVC jsou navázány v jamkách dělené mikrotitrační destičky.
Souprava umožňuje provedení 96 vyhledávacích (screeningových) vyšetření, včetně kontrol.
Soupravu je možno použít jednorázově nebo zpracovávat postupně menší soubory vzorků.
Citlivost metody (102,8 -10 3,5 TCID50/ 0,1 ml vyšetřované tekutiny) je dostatečná pro rutinní vyšetření terénních vzorků.
Celková doba vyšetření dle délky inkubace vzorků:
přes noc: výsledky do druhého dne
rychlý test: asi 2,5 hod.
Souprava je ověřena ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství v Brně a Státních veterinárních ústavech.
Souprava je schválena Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.
Souprava je vyráběna v souladu se správnou laboratorní praxí (GMP).
Expirace soupravy je 12 měsíců od data výroby.

Využití soupravy:
Průzkum SVCV v orgánových homogenátech i v kultivačních médiích infikovaných buněčných kultur.
Diagnostika nákazy.
Kontrola ryb před přesuny.
Kontrola ryb v karanténách (export, import).

Stručný pracovní postup:
Ředění a pipetování vzorků, kontrolních antigenů a RASVCV do jamek:
screening: 1+1 (vzorek + RASVCV) přímo v jamkách mikrotitrační destičky
titrace: 1+1 (vzorek + RASVCV) až 1+255 přímo v jamkách mikrotitrační destičky
Inkubace:
přes noc: 14-18 hod při 4-8 °C
rychlý test: 60 min při 37 °C
Odsátí a promytí jamek 4 krát.
Dávkování Konjugátu (protilátka proti králičímu IgG značená peroxidázou).
Inkubace 60 min při 37°C.
Odsátí a promytí jamek 4 krát.
Dávkování jednosložkového substrátu (TMB-Complete).
Inkubace 10 min při 20°C.
Dávkování Zastavovacího roztoku (H2SO4).
Fotometrické měření absorbance při vlnové délce 450 nm.
Vyhodnocení výsledků.

Ke stažení

Ostatní:

© BioVendor 2022 | Created by REDENGE