Máte dotaz?
Potřebujete poradit?

MVDr. Desana Kohútová

+421 907 209 144 kohutova@biovendor.sk

VISOR kamerový systém pro antibiotické disky

VISOR kamerový systém pro antibiotické disky
Katalogové číslo: VISOR
Výrobce: VidiLab s.r.o.
Velikost balení: 1 ks

Popis

Systém VISOR je unikátní vyhodnocovací kamerový systém určený k automatizovanému odečítání a vyhodnocení citlivostí lidských bakteriálních patogenů k antibiotikům.

 

Výhody systému VISOR:

 

Standardizovaná fotodokumentace (vysoká kvalita snímků v poloautomatizovaném režimu pořizování, operativní práce s obrazovou databází - konfigurace dle potřeb pracoviště, příležitost pro zavedení nových - zejména srovnávacích a analytických metod, indikátor kvality laboratorní praxe).

 

Zpřesnění hodnocení inhibičních zón testovaných ATB (automaticky a spolehlivě detekuje hrany inhibičních zón a měří průměry detekovaných zón, provádí hodnocení změřených veličin vzhledem k referenčním hodnotám, umožňuje uživatelsky nenáročné přidávání nových hodnotících pravidel, měření jsou přenášena on-line do laboratorního informačního systému, eliminuje se riziko „lidského faktoru", vyhodnocení antibiogramu do 10 sekund, jJednoduchá aktualizace kritérií - breakpointů - dle EUCASTU a CLSI, snadná editace sestav ATB dle požadavků laboratoře).

 

Využívání efektivních způsobů elektronické identifikace (podporuje práci s čárovým kódem, originálním způsobem snímá i ruční popisky provedené na boku misky!!)

 

 

Výkonný HW - integrovaný počítač a kamera (VISOR lze v rámci počítačové sítě plnohodnotně využít i jako pracovní stanici, např. pro laboratorní informační systém, digitální kamera a programově nastavitelné možnosti expozice vytvářejí možnost pro kvalitní dokumentování mikrobiologiského materiálu dle potřeb uživatele.

 

Specifické vlastnosti systému VISOR:

Možnost rozdělení procesu hodnocení antibiogramů na dvě nezávislé a relativně rychlé fáze. V první fázi je prováděno rutinní pořizování snímků (provádí laborant) a následné počítačové zpracování těchto snímků. Až ve druhé fázi kvalifikovaný mikrobiolog validuje měření. V porovnání s jinými systémy se snižuje časová i kapacitní personální zátěž.

 

Programově lze měnit způsob nasvícení materiálu. Osvitová problematika je klíčovou záležitostí a VISOR nabízí velmi kvalitní technické řešení.

 

Otočný mechanismus karuselového stolu podstatně zkracuje manipulační čas při focení. Speciálně upravené zrcadlové plochy úložiště misek umožňují nejen snadné usazení, ale navíc poskytují unikátní možnost snímat obrazové informace současně i z boku analyzované misky. Tyto informace (např. čárový kód) jsou tak přímou součástí snímku.

 

Softwarová výbava zahrnutá v dodávce „VISOR" nabízí laboratoři paletu agend. K hlavním z nich patří modul pořizování snímků a analytický modul zahrnující: identifikaci a měření inhib. zón, hodnocení podle nastavených standardů, sledování přirozených rezistencí, sledování obecných dalších korelací (MRSA, ESBL apod.). Řadu zajímavých možností nabízí archivační modul.

 

Za velmi silnou stránku řešení lze považovat detekční algoritmy pro hledání zón a to i na relativně „špatných„ půdách. VISOR je schopen analyzovat zóny až pro devět ATB na jedné misce.

 

Systém nabízí nadstandardně, automatickou detekci čárového kódu ze snímku. Jde o progresivní nástroj v identifikaci dokumentovaného případu.

 

Díky svým vlastnostem je systém VISOR skvělým pomocníkem při akreditaci laboratoře.

 

Možnost připojení na místní LIS a vzájemného sdílení dat.


VISOR je otevřený systém, je možné pracovat s ATB disky, M-H agarem od různých dodavatelů.

 

Hlavním přínosem systému VISOR je správné posouzení výsledků antibiogramu a doporučení nejvhodnější a nejefektivnější ATB léčby. Snížení celkových nákladů na léčbu, antibiotika.

© BioVendor 2022 | Created by REDENGE