Xpert Carba-R

Xpert Carba-R
Katalogové číslo: GXCARBAR-CE-10
Výrobce: Cepheid Europe
Velikost balení: 10 testů

Popis

Přístroj GeneXpert nabízí kompletní řešení pro detekci glykopeptid - rezistentních enterokoků. Analýza je 100% kompletní, kit zahrnuje veškeré nutné kroky včetně extrakce nukleové kyseliny, real-time amplifikace a konečné identifikace. Systém má CE/IVD značku. Přístroj je plně automatizovaný a je naprosto nenáročný na veškerou manuální práci. Příprava vzorku zabere max. 2 minuty a automatizovaná analýza trvá 60 minut.

Rozšíření carbapenemasa produkující Enterobacteriaceae je záležitostí týkají se zdravotních služeb po celém světě. Tyto bakterie jsou často rezistentní ke všem beta-laktamovým antibiotikům a často korezistentní vůči většině jiných antibiotik, což připouští jen velmi málo možností léčby. Epidemiologie je umocněna rozmanitostí karbapenem hydrolyzujících enzymů a schopností šíření jejich genů mezi různými bakteriálními kmeny. Problém je také v laboratořích, které během rutinních diagnostických postupů vedoucích k odhalení produkce carbapenemasy dosahují často heterogenních výsledků za velmi dlouhý čas.

Cepheid Xpert Carba-R kit určený pro GeneXpert ® systém, je kvalitativní in vitro diagnostický test pro rychlou detekci a diferenciaci blaKPC, blaNDM, blaVIM, blaOXA-48 a blaIMP-1 genové sekvence karbapenem-rezistentních gram-negativních bakterií získaných z rektálních výtěrů od pacientů s rizikem střevní kolonizace karbapenem-rezistentními bakteriemi, vedoucí k rychlé a efektivní diagnostice pacientů s CRE.