Informácie pre akcionárov skupiny

Informácie pre akcionárov skupiny

Spoločnosť BioVendor - Laboratorní medicína a.s.

 je členom skupiny BioVendor, ktorej riadiacou osobou je spoločnosť ConsilTech a.s., IČO 05617928, so sídlom Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1.
 
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.
BioVendor MDx a.s.