GeneXpert

Štigová Hana
Štigová Hana
Produktový a obchodný manažér pre oblasť genetiky a molekulárnej biológie
Filtre

Systém GeneXpert je POCT - uzavretá, plne integrovaná platforma generujúca presné výsledky vo veľmi krátkom čase. Kombinuje extrakciu nukleovej kyseliny z primárneho vzorku s real-time PCR amplifikáciou a následným vyhodnotením.

3 položky

Analýza je 100% kompletná, kit zahŕňa všetky potrebné kroky vrátane extrakcie nukleovej kyseliny, real-time amplifikácie a konečnej identifikácie. Systém má CE/IVD značku. Prístroj je plne automatizovaný a je úplne nenáročný na akúkoľvek manuálnu prácu. Stačí vložiť primárny vzor.