Zoonózy

Štigová Hana
Štigová Hana
Produktový a obchodný manažér pre oblasť genetiky a molekulárnej biológie
Filtre
Výrobca

Detekčné kity pre presnú diagnostiku infekcií prenášaných zvieracími vektormi. Zabezpečte rýchlu a spoľahlivú identifikáciu patogénov pre včasnú liečbu.

5 položiek

Zoonózy sú ochorenia, ktorých zdrojom a rezervoárom pôvodcu nákazy sú zvieratá. Patrí sem napríklad lymská borelióza, toxoplazmóza či tularémia. Naše detekčné kity poskytujú rýchlu a presnú diagnostiku týchto infekcií, čo je zásadné pre včasnú a účinnú liečbu.