Kyvety pre agregometre

Bučková Lenka
Bučková Lenka
Produktový a obchodný manažér pre oblasť biochémie a hematológie