Sepsa

Štigová Hana
Štigová Hana
Produktový a obchodný manažér pre oblasť genetiky a molekulárnej biológie
Filtre

Pokročilé detekčné kity pre sepsu, život ohrozujúcu reakciu tela na infekciu. Spoľahnite sa na presnosť a rýchlosť našich produktov.

2 položky

Sepse, laicky nazývaná otrava krvi, je hlavnou príčinou úmrtia na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS). Je definovaná ako systémová zápalová odpoveď vyvolaná infekciou, často bakteriálneho pôvodu. Infekcia sa zvyčajne šíri z miesta zápalu do krvi, prípadne do orgánov, čo môže viesť k rozvoju septického šoku a úmrtiu pacienta. Naše detekčné kity poskytujú rýchlu a presnú diagnostiku sepsy, umožňujúcu včasný zásah a účinnú liečbu, ktorá je kľúčová pre záchranu životov.