Udalosť

Čo nás ohrozuje? Konferencia o súčasnom stave a perspektívach humánnej parazitológie

20. septembra 2023
Dňa 20. septembra 2023 sa v srdci Bratislavy uskutočnila vedecká konferencia, ktorá priblížila najnovšie poznatky v oblasti parazitológie. V konferenčnej miestnosti spoločnosti MEDIREX GROUP ACADEMY n. o. sa konalo stretnutie odborníkov z Českej republiky, Slovenska a Poľska. Táto udalosť zdôraznila rastúci význam parazitológie v medicínskom svete a poukázala na narastajúcu potrebu porozumenia a riešenia problémov spojených s parazitnými chorobami.

Konferenciu organizovali tri prestížne inštitúcie: MEDIREX GROUP ACADEMY n. o., Slovenská parazitologická spoločnosť pri SAV a Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce. Ich kombinovaná expertíza poskytla ideálnu platformu pre výmenu vedeckých poznatkov a inovácií v danom odbore. Pod vedením renomovaného programového výboru, v čele s prof. RNDr. Františkom Ondriskom, PhD., sa účastníci zúčastnili rady aktuálnych tém.

Medzi hlavnými body programu boli "Kliešťami prenášané infekcie", "Diagnostika trichomonózy a možnosti optimalizácie kultivačného vyšetrenia pôvodcu Trichomonas vaginalis" a "Epidemiológia a zdravotné riziká Toxoplasma gondii u vybraných skupín obyvateľstva". Tieto diskusie prispeli k lepšiemu pochopeniu súčasných výziev v oblasti diagnostiky, liečby a prevencie parazitných chorôb.

Opýtali sme sa účastníkov konferencie, ako hodnotia celú akciu

  • Marcel Jurák: „Všeobecne hodnotím konferenciu za veľmi dobrú, príjemnú a prínosnú, či už prezentovaním firmy, ale aj nadobudnutím nových informácií a vedomostí v problematike humánnej parazitológie.“
  • Hanka Štigová: „Na tejto odbornej akcii sme stretli niekoľko našich dlhoročných zákazníkov a pevne verím, podľa záujmu účastníkov podujatia o naše produkty, aj tých nových. Táto konferencia nám len potvrdila to, o čom sme presvedčení už dlhšie - Stále máme zákazníkovi čo ponúknuť a to i v oblasti parazitológie.“

Ďalšie aktuality

Udalosť Medlab Middle East 2024

Medlab Middle East 2024

5. 2. - 8. 2. 2024
Pripojte sa k nám na výstave Medlab počas druhého februárového týždňa, kde tím BioVendor Group na stánku Z5.E29 predstaví najnovšie inovácie v oblasti imunodiagnostiky a molekulárnej diagnostiky.
Čítajte ďalej
Udalosť  Pripravujeme sa na Martinskú genetickú konferenciu

Pripravujeme sa na Martinskú genetickú konferenciu

14. 03. - 15. 3. 2024
Máme skvelú novinku pre každého, kto sleduje najnovšie trendy a pokroky v oblasti lekárskej genetiky. Dňa 14. a 15. marca 2025 sa vo priestoroch hotela Turiec uskutoční odborná Martinská genetická konferencia.
Čítajte ďalej
Udalosť Velvet Innovation Conference 2023

Velvet Innovation Conference 2023

15. 11. 2023
Aj tento rok sme sa zúčastnili a podporovali Velvet Innovation Conference 2023, dnes už tradičnú udalosť nášho #brnoregion organizovanú JIC (Juhomoravské inovačné centrum), ktorých sme dlhodobo hrdým partnerom.
Čítajte ďalej
Udalosť Zorganizovali sme odborný seminár na tému spracovania a analýzy dát NGS

Zorganizovali sme odborný seminár na tému spracovania a analýzy dát NGS

7. 11. 2023
Kým sa tieto dni všetci intenzívne sústredíme na veľtrh Medica, v Brne sa tiež dejú zaujímavé veci! V rámci nášho odborného seminára na tému spracovania a analýz dát NGS.
Čítajte ďalej
Udalosť Súčasné smery v laboratórnej medicíne a všeobecnom lekárstve

Súčasné smery v laboratórnej medicíne a všeobecnom lekárstve

15. 11. - 16. 11. 2023
Oznamujeme našu účasť na odbornej konferencii s názvom "Laboratórna medicína a všeobecné lekárstvo", ktorá sa bude konať 15. a 16. novembra v hoteli Sorea Regia v Bratislave.
Čítajte ďalej
Udalosť 29. Moravsko-slovenské mikrobiologické dni

29. Moravsko-slovenské mikrobiologické dni

9. 11. - 11. 11. 2023
Ako hlavný partner sme podporovali vedecký dialóg a inovácie. Táto prestižná konferencia bola pre nás každoročnou platformou pre stretnutie s poprednými odborníkmi a zdieľanie inovácií v tomto odbore.
Čítajte ďalej
Udalosť Revolúcia v genetike: XXXIII. Izakovičov Memoriál 2023

Revolúcia v genetike: XXXIII. Izakovičov Memoriál 2023

18. 10. - 20. 10. 2023
Konferencia má veľmi dlhú tradíciu, tentokrát sme navštívili už 33. ročník a my sme radi, že už niekoľko rokov po sebe sme partnerom tejto konferencie.
Čítajte ďalej
Udalosť 15. ročník konferencie LABKVALITA 2023

15. ročník konferencie LABKVALITA 2023

8. 10. - 10. 10. 2023
Tentokrát sa uskutočnila v Starej Lesnej, kde nás všetkých viac ako 100 účastníkov prekvapil prvý sneh a tiež nový prístup a nové témy a to nie len z odboru biochémie.
Čítajte ďalej