Udalosť

Čo nás ohrozuje? Konferencia o súčasnom stave a perspektívach humánnej parazitológie

20. septembra 2023
Dňa 20. septembra 2023 sa v srdci Bratislavy uskutočnila vedecká konferencia, ktorá priblížila najnovšie poznatky v oblasti parazitológie. V konferenčnej miestnosti spoločnosti MEDIREX GROUP ACADEMY n. o. sa konalo stretnutie odborníkov z Českej republiky, Slovenska a Poľska. Táto udalosť zdôraznila rastúci význam parazitológie v medicínskom svete a poukázala na narastajúcu potrebu porozumenia a riešenia problémov spojených s parazitnými chorobami.

Konferenciu organizovali tri prestížne inštitúcie: MEDIREX GROUP ACADEMY n. o., Slovenská parazitologická spoločnosť pri SAV a Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce. Ich kombinovaná expertíza poskytla ideálnu platformu pre výmenu vedeckých poznatkov a inovácií v danom odbore. Pod vedením renomovaného programového výboru, v čele s prof. RNDr. Františkom Ondriskom, PhD., sa účastníci zúčastnili rady aktuálnych tém.

Medzi hlavnými body programu boli "Kliešťami prenášané infekcie", "Diagnostika trichomonózy a možnosti optimalizácie kultivačného vyšetrenia pôvodcu Trichomonas vaginalis" a "Epidemiológia a zdravotné riziká Toxoplasma gondii u vybraných skupín obyvateľstva". Tieto diskusie prispeli k lepšiemu pochopeniu súčasných výziev v oblasti diagnostiky, liečby a prevencie parazitných chorôb.

Opýtali sme sa účastníkov konferencie, ako hodnotia celú akciu

  • Marcel Jurák: „Všeobecne hodnotím konferenciu za veľmi dobrú, príjemnú a prínosnú, či už prezentovaním firmy, ale aj nadobudnutím nových informácií a vedomostí v problematike humánnej parazitológie.“
  • Hanka Štigová: „Na tejto odbornej akcii sme stretli niekoľko našich dlhoročných zákazníkov a pevne verím, podľa záujmu účastníkov podujatia o naše produkty, aj tých nových. Táto konferencia nám len potvrdila to, o čom sme presvedčení už dlhšie - Stále máme zákazníkovi čo ponúknuť a to i v oblasti parazitológie.“

Ďalšie aktuality

Udalosť Dni detskej pneumoftizeológie a imunoalergológie

Dni detskej pneumoftizeológie a imunoalergológie

28.9 - 30. 9 2023
Konferencia, ktorú organizoval Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, sa niesla v príjemnej atmosfére pre všetkých zúčastnených.
Čítajte ďalej
Novinka MADx Academy - rozšírte si obzory v oblasti diagnostiky alergických komponentov

MADx Academy - rozšírte si obzory v oblasti diagnostiky alergických komponentov

Jedinečný online vzdelávací program MADx Academy práve otvára svoje brány a vy môžete byť pri tom! Projekt je určený predovšetkým pre lekárov, ktorí chcú zaviesť...
Čítajte ďalej
Novinka Kratom - voľne dostupná droga, ktorú môžeme ľahko odhaliť!

Kratom - voľne dostupná droga, ktorú môžeme ľahko odhaliť!

Táto psychoaktívna látka, ktorá je svojimi účinkami porovnateľná s opiátmi, je jednou z najčastejšie menovaných v poslednom období. Hlavným problémom je okrem iného to, že na našom trhu nie je regulovaná a je veľmi ľahko dostupná.
Čítajte ďalej
Udalosť Imunologický seminár o vzoroch ANA

Imunologický seminár o vzoroch ANA

Jún 2023
Spoločnosť BioVendor a produktová skupina pre imunológiu s podporou spoločnosti Aesku privítali 32 laboratórnych odborníkov z rôznych kútov Českej republiky a Slovenska na dvojdňovom workshope.
Čítajte ďalej
Novinka Nové súpravy fastGEN. Významný pokrok v personalizovanej medicíne.

Nové súpravy fastGEN. Významný pokrok v personalizovanej medicíne.

Personalizovaná liečba môže pacientom s rakovinou poskytnúť veľkú nádej na predĺženie a zlepšenie ich života.
Čítajte ďalej
Udalosť Medlab 2023: "Účasť a záujem našich partnerov boli obrovské"

Medlab 2023: "Účasť a záujem našich partnerov boli obrovské"

Február 2023
Michal Šteffl, vedúci medzinárodného predaja spoločnosti TestLine, zhrnul účasť spoločností skupiny BioVendor týmito slovami.
Čítajte ďalej
Novinka All-in-one NGS riešenie pre diagnostiku cystickej fibrózy

All-in-one NGS riešenie pre diagnostiku cystickej fibrózy

Cystická fibróza je dedičné ochorenie postihujúce pľúca, tráviaci systém a ďalšie orgány v tele spôsobené mutáciami v géne CFTR. Náš užívateľsky prívetivý fastGEN CFTR kit ponúka jednoduchú a rýchlu analýzu génu CFTR pre včasné rozpoznanie cystickej fibrózy.
Čítajte ďalej
Udalosť Martinská genetická konferencia

Martinská genetická konferencia

16. - 17. 3 2023, Martin, hotel Turiec
Hlavné témy konferencie bude klinická genetika, prenatálna genetická diagnostika, reprodukčná medicína, molekulárna biológia, molekulárna diagnostika zriedkavých ochorení a nádorových ochorení. Predpokladáme účasť lekárov so špecializáciou z lekárskej genetiky, gynekológie, pediatrie, endokrinológie, neurológie, patologickej anatómie, ako aj laboratórnych pracovníkov z oblasti molekulárnej genetiky a cytogenetiky.
Čítajte ďalej