Slovníček

Aglutinácia - Sérologická reakcia aglutinogénu s aglutinínom, prejavujúca sa agregáciou aglutinogénu a tvorbou špecifických viditeľných zhlukov.

Alpha-gal - Galaktóza-α-1,3-galaktóza, skrátene Alpha-gal, je sacharid nachádzajúci sa v červenom mäse, primárne hovädzom, bravčovom a jahňacom. Tzv. alpha-gal syndróm sa môže rozvinúť ako alergia na alpha-gal po prisatí kliešťa, prejavujúci sa veľmi často s oneskorením 3-6 hodín po konzumácii potravy obsahujúcej tento alergén. Medzi možné prejavy patria napr. triaška, dýchacie ťažkosti, ale aj anafylaktický šok. V súčasnosti je presný spôsob vzniku predmetom výskumu.

Amplifikácia - Zvýšenie počtu kópií molekúl RNA alebo DNA. V molekulárnej diagnostike je amplifikácia DNA / RNA nevyhnutným predpokladom pre uskutočnenie väčšiny genetických testov.

CCDs - (Cross-reactive carbohydrate determinants) skrížene reagujúce uhľohydrátové determinanty sú uhľohydrátové štruktúry viažuce sa na proteíny. Sú zodpovedné za skríženú reaktivitu sér alergických pacientov voči širokému spektru alergénov z rastlín a hmyzu.

Exón - exón je oblasť genomu, ktorá sa transkribuje do molekuly mRNA. Niektoré exóny sú kódujúce, t.j. obsahujú informácie pre tvorbu bielkovín, zatiaľ čo iné sú nekódujúce. Gény v genome sa skladajú z exónov a intrónov.

GeneXpert - Systém GeneXpert je uzavretá, samostatná, plne integrovaná a 100% automatizovaná platforma, ktorá umožňuje úplnú automatizáciu molekulárnej analýzy. Je k dispozícii v konfigurácii s jedným, dvoma, štyrmi alebo šestnástimi modulmi. Všetky používajú rovnakú patentovanú technológiu kaziet pre každý test Xpert®.

GIM - German imipenemase (nemecká imipenemáza) bola izolovaná v Nemecku v roku 2002 od piatich pacientov. Táto získaná MBL bola identifikovaná u klonálnych izolátov Pseudomonas aeruginosa na plazmide v rámci integronu triedy 1.

Hemokultivácia - mikrobiologické kultivačné vyšetrenie krvi na prítomnosť baktérií

Chemiluminiscencia - Spontánne uvoľnenie svetla, ktoré je výsledkom chemickej reakcie (môže dôjsť aj k obmedzenému uvoľneniu tepla).

IMP - Imipenem-hydrolyzujúca β-laktamáza alebo β –laktamáza hydrolyzujúca imipenem patrí do skupiny najviac rozšírených metalo-β-laktamáz.

KPC - karbapenemázy typu KPC (Klebsiella pneumoniae carbapenemase) sa vyskytujú na rozličných prenosných plazmidoch, väčšinou v prítomnosti jednej z izofór transpozónu Tn4401, čo je dôvodom celosvetového rozšírenia tohto génu rezistencie. Gén blaKPC-1 bol poprvé popísaný v roku 2000 v USA u Klebsiella pneumoniae. Poskytoval rezistenciu na imipenem, meropenem, širokospektrálne cefalosporíny aj aztreonam.

MIC - (ang. minimum inhibitory concentration) Minimálna inhibičná koncentrácia antibiotika je najnižšia koncentrácia antimikrobiálnej chemikálie, ktorá inhibuje viditeľný rast mikroorganizmu po 24 hodinách inkubácie.

NDM - tzv. New Dehli metalo-β-laktamáza bola poprvé popísaná u Klebsiella pneumoniae v Indii, o dva roky neskôr bolo zaznamenané jej rozšírenie po celom svete medzi zástupcami čeľade Enterobacteriaceae. Plazmid, ktorý je zodpovedný za šírenie NDM-1 nesie tiež ďalšie gény rezistencie, a to k makrolidom, aminoglykozídom, sulfamethoxazolu a tiež k aztreonamu.

OXA - Oxacilin hydrolyzujúca β-laktamáza

SPM - Sao Paulo metalo-β-laktamáza alebo Sao Paolo Metalo-β-laktamáza bola prvýkrát izolovaná z Pseudomonas aeruginosa v Brazílii v Sao Paulu, kde spôsobila niekoľko menších epidémií v nemocniciach spojených s vysokou úmrtnosťou. Genetické analýzy okolia génu blaSPM-1 zistili, že nie je súčasťou integronu, ale je asociovaný s bežnými oblasťami obsahujúcimi nový typ transponovateľnej štruktúry.

VIM - Veronská metalo-β-laktamáza kódovaná na integronu

Výter z nosohltanu - Spôsob odberu klinického testovacieho vzorku nosného sekrétu zo zadnej časti nosa a hrdla. Hltan je časť hrdla za ústnou a nosnou dutinou a nad pažerákom a hrtanom – trubicou smerujúcou dole do žalúdka a pľúc. Nosohltan (lat. pars nasalis pharyngis alebo nasopharynx) je horná časť hltanu.