Udalosť

Imunologický seminár o vzoroch ANA

Jún 2023
Spoločnosť BioVendor a produktová skupina pre imunológiu s podporou skupiny Aesku privítali 32 laboratórnych odborníkov z rôznych častí Českej republiky a Slovenska na dvojdňovom odbornom seminári.

Tento rok sa vraciame k tradícii našich odborných workshopov. Po aprílovom koagulačnom a hematologickom seminári prišla na rad imunológia.

Priestory našej prednáškovej sály a showroomu hostili množstvo odborníkov z imunologických laboratórií z rôznych kútov Českej a Slovenskej republiky.

Dvojdňový program ponúkol témy o základnom rozpoznávaní vzoriek ANA, ako aj pokročilé prednášky a praktické skúsenosti s mikroskopmi na pokročilé rozpoznávanie a hodnotenie.Každý účastník mal možnosť vyskúšať si rôzne varianty vzorov ANA na vlastnej koži pri mikroskope.


Po technickej a organizačnej stránke bol WS veľmi úspešný, a to nielen vďaka prednáškam a vedeniu praktickej časti školiteľmi Aesku Group Trischna Martins a François Topin, ale aj vďaka produktovej a aplikačnej podpore nášho produktového a obchodného tímu a príjemnej komornej atmosfére podujatia.

Ďakujeme všetkým účastníkom a tešíme sa na ďalší originálny WS a na spoluprácu s vami v laboratóriách.

Produktový rad reagencií pre nepriamu fluorescenciu nájdete na našej webovej stránke tu: 

Nepriama fluorescencia

 a analyzátory potrebné na jej automatizáciu tu: 

Analyzátory na spracovanie preparátov IFA


BROŽÚRA

Ďalšie aktuality

Udalosť Dni detskej pneumoftizeológie a imunoalergológie

Dni detskej pneumoftizeológie a imunoalergológie

28.9 - 30. 9 2023
Konferencia, ktorú organizoval Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, sa niesla v príjemnej atmosfére pre všetkých zúčastnených.
Čítajte ďalej
Udalosť Čo nás ohrozuje? Konferencia o súčasnom stave a perspektívach humánnej parazitológie

Čo nás ohrozuje? Konferencia o súčasnom stave a perspektívach humánnej parazitológie

20. septembra 2023
V srdci Bratislavy sa konala vedecká konferencia, ktorá priblížila najnovšie poznatky v oblasti parazitológie. Zúčastnili sa jej odborníci z Českej republiky, Slovenska a Poľska.
Čítajte ďalej
Novinka MADx Academy - rozšírte si obzory v oblasti diagnostiky alergických komponentov

MADx Academy - rozšírte si obzory v oblasti diagnostiky alergických komponentov

Jedinečný online vzdelávací program MADx Academy práve otvára svoje brány a vy môžete byť pri tom! Projekt je určený predovšetkým pre lekárov, ktorí chcú zaviesť...
Čítajte ďalej
Novinka Kratom - voľne dostupná droga, ktorú môžeme ľahko odhaliť!

Kratom - voľne dostupná droga, ktorú môžeme ľahko odhaliť!

Táto psychoaktívna látka, ktorá je svojimi účinkami porovnateľná s opiátmi, je jednou z najčastejšie menovaných v poslednom období. Hlavným problémom je okrem iného to, že na našom trhu nie je regulovaná a je veľmi ľahko dostupná.
Čítajte ďalej
Novinka Nové súpravy fastGEN. Významný pokrok v personalizovanej medicíne.

Nové súpravy fastGEN. Významný pokrok v personalizovanej medicíne.

Personalizovaná liečba môže pacientom s rakovinou poskytnúť veľkú nádej na predĺženie a zlepšenie ich života.
Čítajte ďalej
Udalosť Medlab 2023: "Účasť a záujem našich partnerov boli obrovské"

Medlab 2023: "Účasť a záujem našich partnerov boli obrovské"

Február 2023
Michal Šteffl, vedúci medzinárodného predaja spoločnosti TestLine, zhrnul účasť spoločností skupiny BioVendor týmito slovami.
Čítajte ďalej
Novinka All-in-one NGS riešenie pre diagnostiku cystickej fibrózy

All-in-one NGS riešenie pre diagnostiku cystickej fibrózy

Cystická fibróza je dedičné ochorenie postihujúce pľúca, tráviaci systém a ďalšie orgány v tele spôsobené mutáciami v géne CFTR. Náš užívateľsky prívetivý fastGEN CFTR kit ponúka jednoduchú a rýchlu analýzu génu CFTR pre včasné rozpoznanie cystickej fibrózy.
Čítajte ďalej
Udalosť Martinská genetická konferencia

Martinská genetická konferencia

16. - 17. 3 2023, Martin, hotel Turiec
Hlavné témy konferencie bude klinická genetika, prenatálna genetická diagnostika, reprodukčná medicína, molekulárna biológia, molekulárna diagnostika zriedkavých ochorení a nádorových ochorení. Predpokladáme účasť lekárov so špecializáciou z lekárskej genetiky, gynekológie, pediatrie, endokrinológie, neurológie, patologickej anatómie, ako aj laboratórnych pracovníkov z oblasti molekulárnej genetiky a cytogenetiky.
Čítajte ďalej