Destičky kroku 2 pro SARS-COV-2 Influenza + RSV (8Plex)A

Destičky kroku 2 pro SARS-COV-2, chřipku a RSV 8-jamek (REF 20081P) pro systém HIGH-PLEX 24

Katalógové číslo
20081P
Registrujte sa a objednajte tovar priamo

Máte dotaz k
tomuto produktu?

Štigová Hana
Štigová Hana
Produktový a obchodný manažér pre oblasť genetiky a molekulárnej biológie

Popis

CÍLOVÉ PATOGENY KITU:

 

SARS-COV-2, INFLUENZA A RSV (8 jamek)

 

 

TEST CÍLOVÝ PATOGEN
Influenza A virus chřipky A (zahrnuje H1, H3, H5 a H7) 
Flu typing diferenciace sérotypů viru chřipky A pdH1N1 a H3 (včetně H3N2)
Influenza B virus chřipky B (rody Yamagata a Victoria)
RSV respirační syncytiální virus (zahrnuje a odlišuje typ A a typ B) 
SARS-CoV-2 a Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (gen ORF1)
SARS-CoV-2 b  Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (gen ORF8)
Sample Adequacy  lidský referenční gen pro kontrolu správnosti odběru vzorku
SPIKE umělá sekvence pro kontrolu testu
  

Technické parametre

Metoda
Real-Time PCR
Detekována agens
virus chřipky A (H1, H3, H5 a H7), sérotypy viru chřipky A pdH1N1 a H3 (včetně H3N2), virus chřipky B (rody Yamagata a Victoria), respirační syncytiální virus (typ A a typ B), SARS-CoV-2 a (gen ORF1), SARS-CoV-2 b (gen ORF8)
Regulační status produktu
IVD