Hmotnostné spektometre

Jurák  Marcel
Jurák Marcel
Produktový a obchodný manažér pre oblasť mikrobiológie
+421 907 209 144

Ponúkame systém na identifikáciu mikroorganizmov založený na báze MALDI-TOF spektrometra, moduly a príslušenstvo.

8 položiek

Hmotnostný spektrometer na rýchlu identifikáciu mikroorganizmov a stanovenie citlivosti mikroorganizmov na antibiotiká, moduly a príslušenstvo.