MALDI-TOF

Jurák  Marcel
Jurák Marcel
Produktový a obchodný manažér pre oblasť mikrobiológie

Hmotnostný spektrometer na rýchlu identifikáciu mikroorganizmov a stanovenie citlivosti mikroorganizmov na antibiotiká.

1 položka

Prístroj na identifikáciu mikroorganizmov založený na báze MALDI-TOF spektrometra. Má využitie aj pre konfirmáciu citlivosti na antibiotiká.