Novinka

fastGEN BCR::ABL1 Cancer kit – cesta k personalizovanej liečbe leukémie

máj 2024

fastGEN BCR::ABL1 Cancer kit je prvým riešením NGS svojho druhu určeným pre presnú detekciu fúzneho génu BCR::ABL1. Vďaka revolučnej technológii fastGEN vrátane bioinformatického softvéru GENOVESA prinášame nový spôsob testovania BCR::ABL1, kľúčového pre výber optimálnej liečby leukémie.

Fúzny gén BCR::ABL1 zohráva významnú úlohu v patogenéze rôznych krvných rakovín, najmä chronickej myeloidnej leukémie (CML). Tento gén vzniká chromozómovou translokáciou, ktorá vedie ku konštitutívnej aktivácii tyrozínkinázovej domény ABL1 a spôsobuje nekontrolovateľnú bunkovú proliferáciu. Testovanie fúzneho génu BCR::ABL1 je zásadné pre výber optimálnej liečby leukémie, pretože pomáha identifikovať pacientov, ktorí môžu mať prospech z cielených terapií napríklad pomocou inhibítorov tyrozínkinázy (TKI). Súčasná štandardná metóda pre analýzu mutácií tohto génu je Sangerovo sekvenovanie, ktoré má však obmedzenú citlivosť. 

Next-Generation Sequencing (NGS) prináša mnoho výhod pre analýzu BCR::ABL1 vďaka svojej schopnosti komplexne detekovať, kvantifikovať a analyzovať genetické pozadie spojené s leukémiou, vrátane nízkej úrovne transkriptov BCR::ABL1, mutácií a ďalších relevantných genetických zmien. To umožňuje presné sledovanie progresu ochorenia, odpoveď na liečbu a identifikáciu rezistentných mutácií, čo vedie k účinnejším personalizovaným liečebným stratégiám. 

Technológia fastGEN je založená na princípe amplikónového sekvenovania novej generácie (NGS), ktorá sa vyznačuje rýchlym a užívateľsky prívetivým pracovným postupom. Technológia bola navrhnutá za účelom zjednodušenia procesu a spolu s bioinformatickým softvérom GENOVESA ponúka komplexné NGS riešenie. 

GENOVESA je špičkový vyhodnocovací a interpretačný systém pre analýzu NGS dát, ktorý ponúka intuitívne a užívateľsky prívetivé rozhranie. Tento cloudový softvér dopĺňa technológiu fastGEN a slúži na analýzu dát NGS, bez ohľadu na použitú sekvenačnú platformu. 

fastGEN BCR::ABL1 Cancer kit je ďalšou súčasťou našej „fastGEN puzzle“, ktorá spolu s fastGEN TP53 Cancer kit a fastGEN Brain cancer kitom (gény IDH1 a IDH2) umožňuje komplexný screening a monitorovanie kľúčových génov spojených s rôznymi druhmi leukémie. 

BioVendor MDx je najmladšou spoločnosťou skupiny BioVendor Group, pôsobí ako globálny distribútor vlastných inovatívnych produktov z laboratórií BioVendor Group a zároveň ako distribútor vybraných produktov iných spoločností v rámci Českej republiky, Slovenska a Maďarska. BioVendor MDx sa zameriava na inovácie a kvalitu a môže sa pochváliť dynamickým tímom, ktorý sa venuje zlepšovaniu molekulárnej diagnostiky na svojom domácom aj globálnom trhu. 

Máte záujem o spoľahlivú diagnostiku? Obráťte sa na

Štigová Hana
Štigová Hana
Produktový a obchodný manažér pre oblasť genetiky a molekulárnej biológie

Ďalšie aktuality

Udalosť Pridajte sa k nám na Pracovnom seminári

Pridajte sa k nám na Pracovnom seminári

12. 4. - 13. 4. 2024
S radosťou oznamujeme, že budeme súčasťou nadchádzajúceho Pracovného seminára, ktorý sa koná v krásnom prostredí Dolného Smokovca.
Čítajte ďalej
Novinka Rozširujeme ponuku ELISA súprav, ktoré sami vyrábame!

Rozširujeme ponuku ELISA súprav, ktoré sami vyrábame!

marec 2024
Celý rad ELISA súprav je validovaný pre rôzne typy vzoriek a súpravy obsahujú kontroly kvality, ktoré umožňujú sledovať konzistenciu meraných výsledkov a minimalizujú riziko vzniku chýb.
Čítajte ďalej
Novinka Vo svojom treťom roku pôsobenia ponúka CLIA 50 testovacích parametrov a certifikáciu IVDR

Vo svojom treťom roku pôsobenia ponúka CLIA 50 testovacích parametrov a certifikáciu IVDR

marec 2024
Projekt CLIA od spoločnosti BioVendor Group vstupuje do tretieho roku svojho pôsobenia na trhu a úspešne sa zavádza na prestížnych pracoviskách na Slovenstku aj v zahraničí.
Čítajte ďalej
Udalosť Sme vnímaní ako firma s pozitívnym menom a vysokou kvalitou produktov

Sme vnímaní ako firma s pozitívnym menom a vysokou kvalitou produktov

5. 2. - 8. 2. 2024
Prvá tohtoročná udalosť zo série Medlab eventov sa, ako každoročne, odohráva začiatkom februára v Dubaji pod názvom Medlab Middle East.
Čítajte ďalej
Udalosť  Pripravujeme sa na Martinskú genetickú konferenciu

Pripravujeme sa na Martinskú genetickú konferenciu

14. 03. - 15. 3. 2024
Máme skvelú novinku pre každého, kto sleduje najnovšie trendy a pokroky v oblasti lekárskej genetiky. Dňa 14. a 15. marca 2024 sa vo priestoroch hotela Turiec uskutoční odborná Martinská genetická konferencia.
Čítajte ďalej
Udalosť Velvet Innovation Conference 2023

Velvet Innovation Conference 2023

15. 11. 2023
Aj tento rok sme sa zúčastnili a podporovali Velvet Innovation Conference 2023, dnes už tradičnú udalosť nášho #brnoregion organizovanú JIC (Juhomoravské inovačné centrum), ktorých sme dlhodobo hrdým partnerom.
Čítajte ďalej
Udalosť Zorganizovali sme odborný seminár na tému spracovania a analýzy dát NGS

Zorganizovali sme odborný seminár na tému spracovania a analýzy dát NGS

7. 11. 2023
Kým sa tieto dni všetci intenzívne sústredíme na veľtrh Medica, v Brne sa tiež dejú zaujímavé veci! V rámci nášho odborného seminára na tému spracovania a analýz dát NGS.
Čítajte ďalej
Udalosť Súčasné smery v laboratórnej medicíne a všeobecnom lekárstve

Súčasné smery v laboratórnej medicíne a všeobecnom lekárstve

15. 11. - 16. 11. 2023
Oznamujeme našu účasť na odbornej konferencii s názvom "Laboratórna medicína a všeobecné lekárstvo", ktorá sa bude konať 15. a 16. novembra v hoteli Sorea Regia v Bratislave.
Čítajte ďalej