ALEX2 kit, 20ks

Testovací systém Alex (Allergy Explorer) je kvantitativní in vitro diagnostický test určený k měření alergen specifických IgE (sIgE) protilátek a semikvantitativní in vitro diagnostický test k měření celkového IgE (tIgE) v lidském séru nebo plazmě (kromě EDTA plazmy).

Katalógové číslo
01-2001-01
Veľkosť balenia
20 ks
Registrujte sa a objednajte tovar priamo

Máte dotaz k
tomuto produktu?

Lišková Katarína
Lišková Katarína
Obchodný manager immunologia

Popis

Souprava ALEX je určena pro imunoanalýzu využívající pevnou fázi. Analytický protokol testu zahrnuje vysoce účinný inhibitor zkříženě reagujících uhlovodíkových determinantů (CCD) což téměř eliminuje výskyt falešně pozitivních výsledků. Extrakty alergenů nebo molekulární alergeny, které jsou navázány na nanočástice, jsou systematicky naneseny na pevnou fázi tvořící macroarray. Nejprve alergeny navázané na částicích reagují se specifickým IgE, který se nachází ve vzorku pacienta. Po inkubaci dojde k vymytí nespecifického IgE. Postup pokračuje přidáním enzymem značené detekční protilátky proti lidskému IgE, která tvoří komplex se specifickým IgE navázaným na částici.
Po druhém promývacím kroku je přidán substrát, který je enzymem vázajícím protilátku změněn na nerozpustný zabarvený precipitát. Nakonec je reakce mezi enzymem a substrátem zastavena blokujícím činidlem.
Množství precipitátu je úměrné koncentraci specifického IgE ve vzorku pacienta.
Po provedení laboratorního testu následuje pořízení jeho snímku a následná analýza pomocí zařízení ImageXplorer.

Výsledky testu jsou analyzovány pomocí softwaru Raptor MADx a uvedeny v jednotkách reakce IgE (kUA/l).

Test je určen k použití v klinických biochemických laboratořích školenými laboratorními pracovníky a lékařskými odborníky pro účely podpory klinické diagnózy onemocnění zprostředkovaných IgE protilátkami, ve spojení s dalšími klinickými nálezy nebo výsledky diagnostických testů.

Test obsahuje více než 150 alergenových extraktů a 100 molekulárních alergenů.

 

Technické parametre

Metoda
ELISA
Regulační status produktu
IVD

Súvisiace produkty