M-CP Supplement

Sterilní selektivní doplněk používaný k izolaci a identifikaci Clostridium perfringens.

Katalógové číslo
LC6073
Veľkosť balenia
10 ks (pro 5L média)
Registrujte sa a objednajte tovar priamo

Máte dotaz k
tomuto produktu?

Jurák  Marcel
Jurák Marcel
Produktový a obchodný manažér pre oblasť mikrobiológie

Popis

Doplněk selektivního média m-CP (Membrane Clostridium Perfringens) je směs chromogenních substrátů a antibiotik, která se přidává do základního média m-CP, aby se získalo selektivní médium pro předběžnou identifikaci Clostridium perfringens ve vzorcích vody. V médiu m-CP se k diferenciaci předběžně identifikovaných kolonií Clostridium perfringens od ostatních druhů Clostridium využívá absence aktivity enzymu β-D-glukosidázy (enzymu podílejícího se na fermentaci celobiosy), fermentace sacharosy a produkce kyselé fosfatázy. Absence aktivity β-D-glukosidázy znamená, že Clostridium perfringens nerozštěpí chromogen indoxyl-β-D-glukosid v médiu. Navíc, když organismy fermentují sacharosu v médiu, dochází ke snížení pH, což způsobí změnu barvy bromkrezolového purpuru z fialové na žlutou. To vede k vytvoření charakteristických neprůhledných žlutých kolonií Clostridium perfringens. Většina ostatních druhů Clostridium se objeví buď jako fialové kolonie, díky absenci fermentace sacharosy, nebo jako modrozelené kolonie, kde organismus stále štěpí indoxyl-β-D-glukosid a zároveň fermentuje sacharosu. D-cykloserin, polymyxin B a inkubace při 44 °C inhibují růst pozadové flóry, jako jsou gram-negativní organismy a stafylokoky.
m-CP Medium je nyní doporučeno ve směrnici Evropské rady 98/83/EC pro testování kvality vody určené k lidské spotřebě.

Složení (g/lahvička)

D-cykloserin ................................................ ........ 0,2000
Polymyxin B sulfát................................................0,0125
3-Indoxyl-ß-D-glukopyranosid............................. 0,0300
Fenolftalein bifosfát................................ 0,0500
Chlorid železitý ...................................................... ..... 0,0450

Příprava:

Odebírejte, řeďte a připravujte vzorky a objemy podle požadavků v souladu s technickými specifikacemi, směrnicemi, oficiálními standardními předpisy a/nebo očekávanými výsledky. V aseptických podmínkách rekonstituujte lahvičku s 10 ml sterilního rozpouštědla, několik sekund ji protřepejte a přidejte do 500 ml základního média ochlazeného na 50 °C. Po doplnění nedovolte přehřátí. Kompletní médium nalijte do Petriho misek a po ztuhnutí na rovné ploše inokulujte pomocí membrány s póry o velikosti 0,45 mm, kterou byl vzorek filtrován. Inkubujte destičky anaerobně při 44 °C po dobu 20–24 hodin.
V závislosti na vzorku a specifikacích mohou být vyžadovány delší doby inkubace nebo odlišné teploty inkubace. Každé laboratoři je doporučeno vyhodnotit výsledky podle vlastních specifikací. Předběžně pozitivní kolonie Clostridium perfringens lze dále testovat na aktivitu kyselé fosfatázy vystavením páře hydroxidu amonného po dobu 20 až 30 sekund. Kolonie Clostridium perfringens se změní na růžovou nebo červenou, když je fenolftalein difosfát štěpen kyselou fosfatázou.
U kolonií organismů, které kyselou fosfatázu neobsahují, nedojde ke změně barvy. Je důležité tento další test provést, protože existuje velmi malý počet klostridií, které nejsou perfringens a produkují žluté kolonie. Tyto kolonie však po vystavení hydroxidu amonnému zůstanou žluté, protože jsou negativní na kyselou fosfatázu.

Technické parametre

Skladovací podmínky
2 - 25 °C
Regulační status produktu
IVD