Slanetz Bartley Medium (ISO 7899-2:2000)

Slanetz-Bartley Medium je půda určená pro detekci a určení počtu enterokoků technikou membránové filtrace.

Katalógové číslo
LC1109
Veľkosť balenia
500 g
Registrujte sa a objednajte tovar priamo

Máte dotaz k
tomuto produktu?

Jurák  Marcel
Jurák Marcel
Produktový a obchodný manažér pre oblasť mikrobiológie

Popis

Slanetz-Bartley Medium je vysoce selektivní živné médium určené pro izolaci enterokoků. Burkwall a Hartman objevili, že obohacení tohoto média o 0,5 ml Tween 80 a 20 ml 10% roztoku uhličitanu nebo hydrogenuhličitanu sodného na litr značně zlepšuje detekci enterokoků v mražených potravinách.
Médium obsahuje tryptózu, která poskytuje dusík, vitamíny, minerály a aminokyseliny, jež jsou esenciální pro růst mikroorganismů. Kvasnicový extrakt, další složka, je bohatým zdrojem vitamínů skupiny B. Glukóza slouží jako fermentovatelný zdroj uhlíku a energie.
Fosforečnan draselný působí jako pufr, zatímco azid sodný selektivně inhibuje růst gramnegativních bakterií. Trifenyltetrazoliumchlorid je redukován enterokoky na formazan, což umožňuje jejich vizualizaci. Médium ztuhne díky přítomnosti bakteriologického agaru.
Výroba tohoto média je v souladu s normou ISO 7899-2 a splňuje také doporučení Britského ministerstva zdravotnictví (zpráva č. 71) a německé normy DIN 10181 a 10160, které se vztahují k analýze mléka, masa a masných výrobků.

Přibližná definice půdy/1 litr purifikované vody
Tryptóza: 20,00 g
Hydrogenfosforečnan draselný: 4,00 g
Azid sodný: 0,40 g
Kvasničný extrakt: 5,00 g
Glukóza: 2,00 g
Trifenyltetrazolium chlorid: 0,10 g
Agar: 10,00 g
výsledné pH: 7,2 ± 0,1 při 25°C

Příprava
41,5 g média rozpustíme v 1 litru destilované vody. Za stálého míchání zahřívejte a vařte až je médium zcela rozpuštěné. Nepřehřívejte. Neautoklávujte. Rozplňte do Petriho misek a nechejte ztuhnout.

Technické parametre

Skladovací podmínky
2 - 25 °C
Regulační status produktu
RUO