Novinka

Nové súpravy fastGEN. Významný pokrok v personalizovanej medicíne.

Personalizovaná liečba môže pacientom s rakovinou poskytnúť veľkú nádej na predĺženie a zlepšenie ich života. Na rýchle a efektívne stanovenie mutačného stavu onkogénov rozširujeme portfólio fastGEN o ďalšie užívateľsky prívetivé súpravy na analýzu génov TP53, PIK3CA, TERT a CTNNB1.
GENOVESA je intuitívny a ľahko použiteľný bioinformatický nástroj na analýzu údajov NGS.

Personalizovaný prístup a znalosť mutačného stavu onkogénov sú nevyhnutné pre účinnú liečbu alebo prognózu rakoviny. Preto rozširujeme portfólio fastGEN o ďalšie používateľsky prívetivé súpravy na analýzu génov TP53, PIK3CA, TERT a CTNNB1. Jedinečná technológia fastGEN je založená na veľmi hlbokom sekvenovaní krátkych amplikónov získaných jedinou polymerázovou reťazovou reakciou so špeciálnymi označenými hybridnými primermi. Na jednoduchú analýzu údajov fastGEN je prirodzenou súčasťou našich súprav softvér GENOVESA, ktorý slúži aj ako databáza na ukladanie variantov s možnosťou zdieľania údajov medzi klinikami. Medzi výhody softvéru patrí automatizovaná bioinformatická analýza údajov NGS, pokročilá kontrola kvality sekvenačných údajov a podávanie správ s klinickou interpretáciou.

Nové časti skladačky fastGEN

Pomocou našej jedinečnej technológie fastGEN sme vytvorili ďalšie panely na detekciu klinicky relevantných mutácií, ktoré zohrávajú úlohu pri rôznych druhoch rakoviny. 

Mutácie v géne TP53 (nádorový proteín p53) sú spojené s mnohými druhmi rakoviny vrátane dedičných. Pomocou súpravy fastGEN TP53 Cancer Kit možno zistiť mutácie v exónoch 2-11, ako aj v dvoch nekanonických exónoch medzi exónmi 9 a 10.

Gén PIK3CA (fosfatidylinozitol-4,5-bisfosfát 3-kináza katalytická podjednotka alfa) je najčastejšie mutovaný gén pri rakovine prsníka a zistilo sa, že je dôležitý aj pri iných druhoch rakoviny. Exóny 2, 3, 5, 7, 8, 10, 14 a 21 sú zahrnuté v súprave fastGEN PIK3CA Cancer.

Mutácie v géne TERT (telomeráza reverzná transkriptáza) sa spájajú so zvýšeným rizikom rôznych druhov rakoviny, najmä melanómu a myeloidnej leukémie. fastGEN TERT Cancer kit sa zameriava na promótorovú oblasť, v ktorej je výskyt somatických mutácií oveľa pravdepodobnejší. Spolu so súpravou fastGEN Brain Cancer, ktorá sa zameriava na detekciu génov IDH 1 a IDH 2, tvoria ideálnu kombináciu na stanovenie správnej diagnózy alebo prognózy pacienta.

Súprava na rýchlu prípravu sekvenčnej knižnice na genotypizáciu génu EGFR (exóny 18, 19, 20, 21).

Súprava fastGEN POLE bola obohatená o vybrané kodóny exónov 3, 7 a 8 génu CTNNB1 (Catenin Beta 1), ktorý sa spája s rakovinou hrubého čreva a vaječníkov. Táto rozšírená súprava poskytne viac relevantných informácií na hodnotenie klinickým lekárom.

Každá súprava obsahuje kompletnú hlavnú zmes na priame použitie vrátane 16 rôznych indexov, read1, read2 a sekvenačných primerov.

Ďalšie aktuality

Udalosť Zorganizovali sme odborný seminár na tému spracovania a analýzy dát NGS

Zorganizovali sme odborný seminár na tému spracovania a analýzy dát NGS

7. 11. 2023
Kým sa tieto dni všetci intenzívne sústredíme na veľtrh Medica, v Brne sa tiež dejú zaujímavé veci! V rámci nášho odborného seminára na tému spracovania a analýz dát NGS.
Čítajte ďalej
Udalosť Súčasné smery v laboratórnej medicíne a všeobecnom lekárstve

Súčasné smery v laboratórnej medicíne a všeobecnom lekárstve

15. 11. - 16. 11. 2023
Oznamujeme našu účasť na odbornej konferencii s názvom "Laboratórna medicína a všeobecné lekárstvo", ktorá sa bude konať 15. a 16. novembra v hoteli Sorea Regia v Bratislave.
Čítajte ďalej
Udalosť 29. Moravsko-slovenské mikrobiologické dni

29. Moravsko-slovenské mikrobiologické dni

9. 11. - 11. 11. 2023
Ako hlavný partner sme podporovali vedecký dialóg a inovácie. Táto prestižná konferencia bola pre nás každoročnou platformou pre stretnutie s poprednými odborníkmi a zdieľanie inovácií v tomto odbore.
Čítajte ďalej
Udalosť Revolúcia v genetike: XXXIII. Izakovičov Memoriál 2023

Revolúcia v genetike: XXXIII. Izakovičov Memoriál 2023

18. 10. - 20. 10. 2023
Konferencia má veľmi dlhú tradíciu, tentokrát sme navštívili už 33. ročník a my sme radi, že už niekoľko rokov po sebe sme partnerom tejto konferencie.
Čítajte ďalej
Udalosť 15. ročník konferencie LABKVALITA 2023

15. ročník konferencie LABKVALITA 2023

8. 10. - 10. 10. 2023
Tentokrát sa uskutočnila v Starej Lesnej, kde nás všetkých viac ako 100 účastníkov prekvapil prvý sneh a tiež nový prístup a nové témy a to nie len z odboru biochémie.
Čítajte ďalej
Udalosť Dni detskej pneumoftizeológie a imunoalergológie

Dni detskej pneumoftizeológie a imunoalergológie

28. 9. - 30. 9 2023
Konferencia, ktorú organizoval Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, sa niesla v príjemnej atmosfére pre všetkých zúčastnených.
Čítajte ďalej
Udalosť Čo nás ohrozuje? Konferencia o súčasnom stave a perspektívach humánnej parazitológie

Čo nás ohrozuje? Konferencia o súčasnom stave a perspektívach humánnej parazitológie

20. septembra 2023
V srdci Bratislavy sa konala vedecká konferencia, ktorá priblížila najnovšie poznatky v oblasti parazitológie. Zúčastnili sa jej odborníci z Českej republiky, Slovenska a Poľska.
Čítajte ďalej
Novinka MADx Academy - rozšírte si obzory v oblasti diagnostiky alergických komponentov

MADx Academy - rozšírte si obzory v oblasti diagnostiky alergických komponentov

Jedinečný online vzdelávací program MADx Academy práve otvára svoje brány a vy môžete byť pri tom! Projekt je určený predovšetkým pre lekárov, ktorí chcú zaviesť...
Čítajte ďalej