Novinka

Nové súpravy fastGEN. Významný pokrok v personalizovanej medicíne.

Personalizovaná liečba môže pacientom s rakovinou poskytnúť veľkú nádej na predĺženie a zlepšenie ich života. Na rýchle a efektívne stanovenie mutačného stavu onkogénov rozširujeme portfólio fastGEN o ďalšie užívateľsky prívetivé súpravy na analýzu génov TP53, PIK3CA, TERT a CTNNB1.
GENOVESA je intuitívny a ľahko použiteľný bioinformatický nástroj na analýzu údajov NGS.

Personalizovaný prístup a znalosť mutačného stavu onkogénov sú nevyhnutné pre účinnú liečbu alebo prognózu rakoviny. Preto rozširujeme portfólio fastGEN o ďalšie používateľsky prívetivé súpravy na analýzu génov TP53, PIK3CA, TERT a CTNNB1. Jedinečná technológia fastGEN je založená na veľmi hlbokom sekvenovaní krátkych amplikónov získaných jedinou polymerázovou reťazovou reakciou so špeciálnymi označenými hybridnými primermi. Na jednoduchú analýzu údajov fastGEN je prirodzenou súčasťou našich súprav softvér GENOVESA, ktorý slúži aj ako databáza na ukladanie variantov s možnosťou zdieľania údajov medzi klinikami. Medzi výhody softvéru patrí automatizovaná bioinformatická analýza údajov NGS, pokročilá kontrola kvality sekvenačných údajov a podávanie správ s klinickou interpretáciou.

Nové časti skladačky fastGEN

Pomocou našej jedinečnej technológie fastGEN sme vytvorili ďalšie panely na detekciu klinicky relevantných mutácií, ktoré zohrávajú úlohu pri rôznych druhoch rakoviny. 

Mutácie v géne TP53 (nádorový proteín p53) sú spojené s mnohými druhmi rakoviny vrátane dedičných. Pomocou súpravy fastGEN TP53 Cancer Kit možno zistiť mutácie v exónoch 2-11, ako aj v dvoch nekanonických exónoch medzi exónmi 9 a 10.

Gén PIK3CA (fosfatidylinozitol-4,5-bisfosfát 3-kináza katalytická podjednotka alfa) je najčastejšie mutovaný gén pri rakovine prsníka a zistilo sa, že je dôležitý aj pri iných druhoch rakoviny. Exóny 2, 3, 5, 7, 8, 10, 14 a 21 sú zahrnuté v súprave fastGEN PIK3CA Cancer.

Mutácie v géne TERT (telomeráza reverzná transkriptáza) sa spájajú so zvýšeným rizikom rôznych druhov rakoviny, najmä melanómu a myeloidnej leukémie. fastGEN TERT Cancer kit sa zameriava na promótorovú oblasť, v ktorej je výskyt somatických mutácií oveľa pravdepodobnejší. Spolu so súpravou fastGEN Brain Cancer, ktorá sa zameriava na detekciu génov IDH 1 a IDH 2, tvoria ideálnu kombináciu na stanovenie správnej diagnózy alebo prognózy pacienta.

Súprava na rýchlu prípravu sekvenčnej knižnice na genotypizáciu génu EGFR (exóny 18, 19, 20, 21).

Súprava fastGEN POLE bola obohatená o vybrané kodóny exónov 3, 7 a 8 génu CTNNB1 (Catenin Beta 1), ktorý sa spája s rakovinou hrubého čreva a vaječníkov. Táto rozšírená súprava poskytne viac relevantných informácií na hodnotenie klinickým lekárom.

Každá súprava obsahuje kompletnú hlavnú zmes na priame použitie vrátane 16 rôznych indexov, read1, read2 a sekvenačných primerov.

Ďalšie aktuality

Novinka fastGEN BCR::ABL1 Cancer kit – cesta k personalizovanej liečbe leukémie

fastGEN BCR::ABL1 Cancer kit – cesta k personalizovanej liečbe leukémie

máj 2024

BioVendor MDx predstavuje revolučné NGS riešenie fastGEN, prvý komerčne dostupný NGS kit na detekciu fúzneho génu BCR::ABL1.

Čítajte ďalej
Udalosť Pridajte sa k nám na Pracovnom seminári

Pridajte sa k nám na Pracovnom seminári

12. 4. - 13. 4. 2024
S radosťou oznamujeme, že budeme súčasťou nadchádzajúceho Pracovného seminára, ktorý sa koná v krásnom prostredí Dolného Smokovca.
Čítajte ďalej
Novinka Rozširujeme ponuku ELISA súprav, ktoré sami vyrábame!

Rozširujeme ponuku ELISA súprav, ktoré sami vyrábame!

marec 2024
Celý rad ELISA súprav je validovaný pre rôzne typy vzoriek a súpravy obsahujú kontroly kvality, ktoré umožňujú sledovať konzistenciu meraných výsledkov a minimalizujú riziko vzniku chýb.
Čítajte ďalej
Novinka Vo svojom treťom roku pôsobenia ponúka CLIA 50 testovacích parametrov a certifikáciu IVDR

Vo svojom treťom roku pôsobenia ponúka CLIA 50 testovacích parametrov a certifikáciu IVDR

marec 2024
Projekt CLIA od spoločnosti BioVendor Group vstupuje do tretieho roku svojho pôsobenia na trhu a úspešne sa zavádza na prestížnych pracoviskách na Slovenstku aj v zahraničí.
Čítajte ďalej
Udalosť Sme vnímaní ako firma s pozitívnym menom a vysokou kvalitou produktov

Sme vnímaní ako firma s pozitívnym menom a vysokou kvalitou produktov

5. 2. - 8. 2. 2024
Prvá tohtoročná udalosť zo série Medlab eventov sa, ako každoročne, odohráva začiatkom februára v Dubaji pod názvom Medlab Middle East.
Čítajte ďalej
Udalosť  Pripravujeme sa na Martinskú genetickú konferenciu

Pripravujeme sa na Martinskú genetickú konferenciu

14. 03. - 15. 3. 2024
Máme skvelú novinku pre každého, kto sleduje najnovšie trendy a pokroky v oblasti lekárskej genetiky. Dňa 14. a 15. marca 2024 sa vo priestoroch hotela Turiec uskutoční odborná Martinská genetická konferencia.
Čítajte ďalej
Udalosť Velvet Innovation Conference 2023

Velvet Innovation Conference 2023

15. 11. 2023
Aj tento rok sme sa zúčastnili a podporovali Velvet Innovation Conference 2023, dnes už tradičnú udalosť nášho #brnoregion organizovanú JIC (Juhomoravské inovačné centrum), ktorých sme dlhodobo hrdým partnerom.
Čítajte ďalej
Udalosť Zorganizovali sme odborný seminár na tému spracovania a analýzy dát NGS

Zorganizovali sme odborný seminár na tému spracovania a analýzy dát NGS

7. 11. 2023
Kým sa tieto dni všetci intenzívne sústredíme na veľtrh Medica, v Brne sa tiež dejú zaujímavé veci! V rámci nášho odborného seminára na tému spracovania a analýz dát NGS.
Čítajte ďalej