Koagulometre pre všetky typy laboratórií
Prehľad riešení

Koagulometre pre všetky typy laboratórií

V spolupráci so spoločnosťou Diagon ponúkame koagulometre pre laboratóriá všetkých typov a veľkostí. Jedná sa o moderné a plne automatické koagulačné analyzátory vhodné na optickú detekciu koagulácie, imunologické a chromogénne testovanie v random access móde. Všetky tri veľkosti koagulometrov sa vyznačujú master kalibračnými krivkami (dodávané výrobcom) pre rutinné testy a D-dimer, automatickým riedením a funkciou automatického reflexného testovania / opakovania.

Hlavné výhody nášho riešenia

  • inovatívne užívateľské rozhranie
  • viacjazyčný softvér
  • inteligentné QC menu
  • rozšírená úroveň užívateľského prístupu a ochrana heslom
  • unikátny transportný systém kyviet
  • obojsmerné pripojenie LIS
  • voliteľný 24/7 vzdialený prístup v reálnom čase
  • ľahké ovládanie a nenáročná údržba
CoagM – najmenší automatický koagulometer

CoagM – najmenší automatický koagulometer

CoagM je najmenší automatický koagulometer pre vaše laboratórium s výkonom až 110 PT testov za hodinu a maximálnou kapacitou 40 vzoriek / 250 kyviet. Medzi jeho kľúčové výhody patrí algoritmus filtrovania (aby sa zabránilo interferencii lipidov), naklonený držiak reagencií na zníženie mŕtvych objemov, integrovaná čítačka čiarových kódov, statimové pozície pre vzorky a schopnosť súčasného použitia viacerých šarží reagencií. Pri práci môžete využiť 7 chladených a 2 reagenčné pozície.

CoagL – koagulometer pre stredne veľké laboratóriá

CoagL – koagulometer pre stredne veľké laboratóriá

Predstavujeme CoagL – štvorkanálový kompaktný automatický koagulometer pre stredne veľké laboratóriá s výkonom až 160 PT testov za hodinu a maximálnou kapacitou 70 vzoriek / 500 kyviet. Môže sa pochváliť štyrmi nezávislými meracími kanálmi (každý s dvoma vlnovými dĺžkami). Rovnako ako jeho menší kolega CoagM, aj CoagL má algoritmus filtrovania (aby sa zabránilo interferencii lipidov), naklonený držiak reagencií na zníženie mŕtvych objemov, integrovanú čítačku čiarových kódov, statimové pozície pre vzorky a schopnosť súčasného použitia viacerých šarží reagencií. Pri práci môžete využiť 14 chladených a 4 reagenčné pozície.

CoagXL – najvýkonnejší automatický koagulometer

CoagXL – najvýkonnejší automatický koagulometer

Najväčším a najvýkonnejším automatickým koagulometrom je CoagXL s tromi režimami merania (fotometria, turbidimetria a nefelometria) a s výkonom až 300 PT testov a 170 PT + APTT testov za hodinu. Má kapacitu 150 odberových skúmaviek v 15 stojanoch a až 1000 kyviet. Využíva 8 meracích kanálov (každý s 2 vlnovými dĺžkami) a je schopný uložiť viac ako 1 000 000 nameraných dát a súvisiacich kriviek. K dispozícii má 44 chladených pozícií pre reagencie, 4 pozície pre pufre a až 8 pozícií pre kontroly / kalibrátory. Medzi jeho unikátne vlastnosti patrí technológia cap piercing, detekcia hladiny kvapaliny a hlásenie stavu zásob reagencií a spotrebného materiálu.

Coag 4D PLUS - manuálny analyzátor

Coag 4D PLUS - manuálny analyzátor

Koagulometer Coag 4D Plus je ideálne riešenie pre in vitro diagnostické použitie. Ide o skladný manuálny analyzátor, ktorý môže analyzovať vzorky pomocou koagulometrickej, chromogénnej a imunologickej metódy. Výsledky analýz je možné zobraziť, ukladať a  vydávať. Primárnou testovanou vzorkou je plazma oddelená centrifugáciou plnej krvi, antikoagulovanej citrátom sodným.

Pre-analytická kontrola vzoriek s kontrolou naplnenia skúmavky a detekciou zrazeniny

Pre-analytická kontrola vzoriek s kontrolou naplnenia skúmavky a detekciou zrazeniny

Modul pre pre-analytickú kontrolu integrity vzorky je rozšírený o automatickú detekciu HIL, detekciu zrazeniny a kontrolu úrovne naplnenia skúmavky vzorkou. Chyby pri pre-analytickom spracovaní vzoriek ľudskej plazmy, vrátane optických interferencií u hemolytických, ikterických a lipemických (HIL) vzoriek, nesprávneho plnenia skúmaviek a tvorby zrazenín vo vzorke, sú príčinou viac než 80 % chybných hlásení výsledkou pri testovaní hemostázy. Aby sa týmto preanalytickým chybám predišlo, sú teraz na všetkých platformách pre automatické testovaní hemostázy Coag Line rutinne k dispozícii kontroly integrity vzorky vrátane interferencie HIL, kontroly hladiny vzorky a kontroly zrazeniny vo vzorke.

Koagulačné reagencie

E-shop hlavní obrázek

Dia-SORB

Dia-SORB promývací roztok pro každodenní údržbu a čištění automatických koagulačních analyzátorů pro diagnostická měření.

Kat. číslo
11180
Výrobca
DIAGON GmbH
Požiadať
E-shop hlavní obrázek

Dia-IMIDAZOL

Dia-IMIDAZOL diluční pufr.

Kat. číslo
21180
Výrobca
DIAGON GmbH
Požiadať
E-shop hlavní obrázek

Dia-D-Dimer

Dia-D-DIMER kvantitativní test pro stanovení D-dimeru.

Kat. číslo
32075
Výrobca
Diagon Ltd. - Hungary
Požiadať
E-shop hlavní obrázek

Dia-AT III (FIIa)

ANTITHROMBIN III chromogenní test.

Kat. číslo
33012
Výrobca
DIAGON GmbH
Požiadať
E-shop hlavní obrázek

Dia-CaCl2

Roztok chloridu vápenatého pro koagulační testy.

Kat. číslo
41048
Výrobca
Diagon Ltd. - Hungary
Požiadať
E-shop hlavní obrázek

Dia-CaCl2

Roztok chloridu vápenatého pro koagulační testy.

Kat. číslo
41192
Výrobca
DIAGON GmbH
Požiadať
E-shop hlavní obrázek

Dia-FIB

Reagencie pro kvantitativní stanovení fibrinogenu.

Kat. číslo
61060
Výrobca
DIAGON GmbH
Požiadať
E-shop hlavní obrázek

Dia-PTT

Reagencie pro stanovení aktivovaného parciálního tromboplastinového času.

Kat. číslo
71048
Výrobca
DIAGON GmbH
Požiadať
E-shop hlavní obrázek

Dia-PTT LIQUID

Reagencie pro stanovení parciálního protrombinového času.

Kat. číslo
72024
Výrobca
Diagon Ltd. - Hungary
Požiadať
E-shop hlavní obrázek

Dia-PT 5

Reagencie pro stanovení protrombinového času.

Kat. číslo
81050_HEM
Výrobca
DIAGON GmbH
Požiadať
E-shop hlavní obrázek

Dia-Cont I-II

Kontrolní plazmy pro koagulační testy.

Kat. číslo
91010
Výrobca
Diagon Ltd. - Hungary
Požiadať
E-shop hlavní obrázek

Dia-CONT I-II

Dia-CONT I-II kontrolní plazmy pro koagulační testy.

Kat. číslo
91020
Výrobca
DIAGON GmbH
Požiadať
E-shop hlavní obrázek

Dia-CONT Ddi I_II

Dia-CONT Ddi I-II je lyofilizovaná kontrolní plazma dvou hladin (normální a abnormální) určená ke kontrole následujícího testu: • D-dimer (Ddi).

Kat. číslo
93010_HEM
Výrobca
Diagon Ltd. - Hungary
Požiadať
E-shop hlavní obrázek

Dia-CAL

Dia-CAL kalibrační plazma pro koagulační testy.

Kat. číslo
95012
Výrobca
DIAGON GmbH
Požiadať
E-shop hlavní obrázek

Dia-Clean SYS

Čisticí roztok pro pipetory. 

Kat. číslo
h23126
Výrobca
DIAGON GmbH
Požiadať
E-shop hlavní obrázek

Coag Cleaner

Promývací roztok. Vhodný pro automatizované koagulační analyzátory DIAGON Coag Line.

Kat. číslo
h60102
Výrobca
DIAGON GmbH
Požiadať

Máte otázku? Obráťte sa na

Bučková Lenka
Bučková Lenka
Produktový a obchodný manažér pre oblasť biochémie a hematológie