NGS
Prehľad riešení

NGS

Prinášame Vám revolúciu v rýchlosti laboratórnej diagnostiky a dostupnosti personalizovanej medicíny. NGS metóda pre komplexné riešenie sekvenácie je navrhnutá s ohľadom na maximálnu efektivitu a užívateľsky príjemné pracovné prostredie. Softvér zahŕňa diagnostické panely pre DNA, RNA a rýchly servis. Každý z našich kitov poskytuje laborantom komfort ucelených riešení, vrátane prípravy knižníc a vlastnej bioinformatiky analýzy. Príjemným bonusom navyše je intuitívne a ľahké ovládanie.
fastGEN technológia

fastGEN technológia

fastGEN technológia prináša revolúciu v rýchlosti laboratórnej diagnostiky. S rýchlym a jednoduchým protokolom sa hodí do každodennej rutinnej diagnostiky. Metóda je založená na ultra hlbokom sekvenovaní krátkych amplikónov získaných jedinou polymerázovou reťazovou reakciou so špeciálne značenými hybridnými primérmi.

 

fastGEN možno použiť pre gény: KRAS, NRAS, BRAF, EGFR, IDH ½, POLE/CTNNB1, TP53, TERT, PIK3CA, BCR::ABL1 a CFTR.

 16S Microbiome NGS Assay

16S Microbiome NGS Assay

Zloženie a rozmanitosť ľudského črevného mikrobiómu boli spojené s širokou škálou fenotypov. Pomocou amplikónového sekvenovania zameraného na V3-V4 regióny 16S rRNA ľahko a rýchlo objavíte zloženie mikrobiómu v ľudskom čreve.

 

16S Microbiome NGS Assay spolu s bioinformatickou analýzou ponúka komplexné hodnotenie bakteriálneho zloženia v analyzovaných vzorkách.

Hereditary Cancer NGS Assay

Hereditary Cancer NGS Assay

Ponúka možnosť presnej analýzy dedičných genetických mutácií zvyšujúcich riziko rakoviny v 31 vybraných génoch. Umožňuje detekciu jednonukleotidových variant, variabilitu počtu kópií, inzercie, delécie a mikrosatelitové nestability.

Somatic Mutation NGS Assay

Somatic Mutation NGS Assay

Panel je zameraný na 10 kľúčových génov spojených s rakovinou rovnako ako na detekciu génovej fúzie v troch génoch spôsobených štrukturálnymi variáciami. Vďaka schopnosti identifikovať jednonukleotidové varianty, inzercie, delécie a fúzie ponúka komplexný pohľad na onkogénne zmeny vo vybraných génoch, čím pomáha k výberu správnej liečby.

Clinical Exome Sequencing (CES) NGS Assay

Clinical Exome Sequencing (CES) NGS Assay

Sekvenovanie klinického exómu predstavuje nákladovo efektívny spôsob analýzy relevantných génov súvisiacich s ochoreniami. Náš optimalizovaný obsah panelu pokrýva 7500+ génov s viac ako 100 genetickými ochoreniami (imunologické, pľúcne, neurologické, atď.).

GENOVESA – cloudový databázový bioinformatický a interpretačný systém

Je užívateľsky prívetivý bioinformatický systém určený pre komplexnú analýzu NGS dát. GENOVESA dopĺňa naše NGS riešenia a vyniká tiež ako výnimočná softvérová možnosť pre analýzu dát NGS, bez ohľadu na použitú sekvenačnú technológiu. Ponúka prispôsobiteľné funkcie, ktoré zabezpečujú analýzu na mieru a bezproblémovú integráciu s potrebami zákazníka.

 

Podrobnejšie informácie k softvéru nájdete tu.

Máte dotaz? Obraťte se na

Štigová Hana
Štigová Hana
Produktový a obchodný manažér pre oblasť genetiky a molekulárnej biológie