Cystická fibróza
Prehľad riešení

Cystická fibróza

Cystická fibróza je závažné genetické ochorenie, ktoré významne ovplyvňuje kvalitu a dĺžku života pacienta. Včasná diagnostika a následná liečba sú kľúčové pre zlepšenie celkovej prognózy a spôsobu života pacienta. Samotná diagnostika sa opiera o podozrenie na základe anamnézy, ktoré potom veľmi spoľahlivo potvrdí stanovenie koncentrácie chloridov vo vzorkách potu.

Hlavné výhody nášho riešenia

  • rýchly a bezbolestný odber potu u pacientov všetkých vekových kategórií
  • špeciálne tvarované elektródy pre bezpečný odber aj u veľmi malých detí
  • odber potu do kapiláry s detekciou odobraného množstva
  • transport vzorku v pevne uzavretej mikrozkumavke, nedochádza k strate objemu
  • vysoko presné meranie hladiny chloridov aj v nízkych koncentráciách
  • inovatívny analyzátor poskytuje presnú analýzu už do 20 sekúnd
  • intuitívne ovládanie prístrojov pomocou LCD displejov
Diagnostika cystickej fibrózy

Diagnostika cystickej fibrózy

Jedinečný systém určený pre stimuláciu potenia na povrchu kože pacienta a následný odber vzorky potu do mikrozkumavky pomocou odberového kolektora.

 

Systém privádza na kožu napätie 1.5 mA počas 5 minút, ktoré spolu s pilokarpinom uvoľňovaným z eliptických Macroduct Advanced diskov stimuluje potenie v mieste pod elektródou. Po nastimulovaní sa na dané miesto priloží kolektor s odberovou kapilárou, do ktorej je počas 30 minút odobratých 15 ul potu, čo je dostatočné množstvo na vykonanie analýzy. Kolektor obsahuje farbivo, vďaka ktorému je možné ľahko odčítať množstvo vzorky, ktoré sa v kapiláre nachádza.

 

1. krok – Systém pre odber vzorky potu Macroduct Advanced

Induktor Macroduct Advanced: Prístroj, ktorý umožňuje indukciu, odber a súčasné sledovanie postupu pomocou vizuálneho návodu. Dáta o odbere sú zaznamenané vo formáte pre export a ukladané pre umožnenie spätného overenia.

 

Macroduct Advanced Supply Kit: Súprava obsahuje všetok spotrebný jednorazový materiál pre stimuláciu potenia na povrchu kože pacienta potrebný pre vykonanie odberu vzorky u šiestich pacientov. V súprave nájdete pilogelové disky, odberové kolektory s kapilárou, obsahujúce modré farbivo pre vizualizáciu množstva odobraného potu a uzatvárateľné mikrozkumavky pre skladovanie a transport vzorky do laboratória.

2. krok – Chloridometer ChloroChek

2. krok – Chloridometer ChloroChek

Analyzátor ChloroChek sa používa pre kvantitatívne in vitro diagnostické stanovenie chloridov v ľudskom pote. Pracuje na princípe kulometrickej titrácie chloridov striebornými iónmi generovanými elektrolýzou zo striebornej elektródy v pracovnom roztoku. Vyniká predovšetkým svojou jednoduchosťou a rýchlosťou spracovania vzorky.

Chceli by ste sa dozvedieť viac o diagnostike cystickej fibrózy? Obráťte sa na:

Jurák  Marcel
Jurák Marcel
Produktový a obchodný manažér pre oblasť mikrobiológie
Bučková Lenka
Bučková Lenka
Produktový a obchodný manažér pre oblasť biochémie a hematológie