Sekvenácia mikrobiómu
Prehľad riešení

Sekvenácia mikrobiómu

Získajte podrobný obraz mikrobioty vďaka sekvenovaniu novej generácie ľahšou sekvenačnou službou pre laboratóriá a vedecké pracoviská. Náš all inclusive servis zahŕňa dopravu vzoriek, kontrolu kvality, prípravu knižnice, sekvenáciu a bioinformatickú analýzu s demultiplexingom a taxonomickým vyhodnotením dát.

Hlavné výhody nášho riešenia

  • analýza sa využíva pri výskume porúch imunity, nádorových ochorení, dermatitíd, črevných zápalov, nábehu na obezitu alebo pri hrozbe psychických porúch
  • možnosť úpravy podľa požiadaviek zákazníka a cielenie na rôzne regióny 16S rRNA
  • all inclusive servis
  • pokročilý reporting s vizualizáciou výsledkov
  • dáta v ľubovoľnom formáte pre vlastné spracovanie
  • možnosť individuálnej ponuky šitej na mieru
Podrobnejšie, než čakáte. Prehľadnejšie, než dúfate

Podrobnejšie, než čakáte. Prehľadnejšie, než dúfate

Dáta sú k dispozícii v ľubovoľnom formáte pre vlastné analytické spracovanie. Dodáme vám surové dáta vo FASTQ formáte pre vaše pipeliny, alebo využijeme tie naše a poskytneme vám výstupy pre taxonomické priradenie. Náš pokročilý reporting s vizualizáciou výsledkov ponúka okamžitý a podrobný taxonomický prehľad.

Objavte výhody NGS sekvenovania od BioVendor MDx

Objavte výhody NGS sekvenovania od BioVendor MDx

Náš komplexný servis zahŕňa dopravu vzoriek (DNA či stolice, sterov a spúta), kontrolu kvality (izolovanej DNA), prípravu knižnice, sekvenačné technológie (300 bp aj 250 bp pair-end čítanie s garanciou 20K čítanie/vzorka) a bioinformatickú analýzu s demultiplexingom a taxonomickým vyhodnotením dát. Pri príprave knižnice cielime na odporúčané regióny 16S rRNA, využívame stratégiu duálneho indexovania, jednokrokové poolovanie pre vyššiu kvalitu dát a zvýšenú diverzitu komplexných amplikónových knižníc pre kvalitnejšie výstupy.

Zaujíma Vás viac? Obráťte sa na

Novotná Jitka
Novotná Jitka
Product & Scientific Manager