Alergológia
Prehľad riešení

Alergológia

Alergia je prehnaná, neprimeraná reakcia imunitného systému organizmu na látky, s ktorými sa bežne stretávame v našom prostredí. Je spôsobená nesprávnou aktiváciou protilátok zo skupiny imunoglobulínu E (IgE) pod vplyvom daného alergénu. Spektrum prejavov alergických reakcií je veľmi široké, od banálnej nádchy až po anafylaktický šok, ktorý môže končiť aj smrťou. Naša diagnostika alergií dokáže multiplexovou metódou podrobne stanoviť senzibilizácie na rozsiahlu škálu alergénov, následne na multioborovom analyzátore zhodnotiť jednotlivé alergény a tam, kde špecifické IgE nestačí, poskytneme diagnostiku bunkovej alergie.

Hlavné výhody

  • vhodné pre laboratóriá všetkých typov
  • spoľahlivé výsledky
  • jednoduché ovládanie
  • eliminácia výskytu falošne pozitívnych výsledkov
  • minimalizácia manuálnej práce
  • žiadna práca navyše s prípravou reagencií - všetky sú dodávané priamo na použitie (ready to use)
Zistenie podrobnej schémy senzibilizácie na určité alergény pomáha pri diagnostike pacientov s alergiami. Panelové vyšetrenie alergénov ALEX2 pokrýva všetky hlavné alergické senzibilizátory. V jednom vyšetrení získate prehľad o výsledkoch senzibilizácie na 117 extraktov a 178 molekulárnych komponentov. Ďalej s využitím multioborového analyzátora IDS iSYS s využitím princípu chemiluminiscencie môžete sledovať vývoj senzibilizácií jednotlivých alergénov.
Kit ALEX<sup>2</sup>

Kit ALEX2

Súprava ALEX2 je určená pre imunoanalýzu využívajúcu pevnú fázu ako nosič. Analytický protokol testu zahŕňa vysoko účinný inhibitor krížovo reagujúcich uhľovodíkových determinantov (CCD), čo takmer eliminuje výskyt falošne pozitívnych výsledkov. Po vykonaní laboratórneho testu nasleduje vykonanie snímky a následná analýza pomocou zariadenia ImageXplorer. Výsledky testu sú analyzované pomocou softvéru Raptor Server a uvedené v jednotkách reakcie IgE (kUA/l).

Stolný analyzátor MAX 45 k (MAD MAX)

Stolný analyzátor MAX 45 k (MAD MAX)

Spolu s ALEX2 otvára MAX 45k plný potenciál multiplexového testovania IgE. Ide o automatický stolný analyzátor pre spracovanie a zobrazenie výsledkov multiplexných kaziet Alex alebo FOX (katalógové číslo: 80-5001-01), na ktorom možno spracovať až 50 testov v jednom behu. Kazety FOX slúžia na detekciu IgG (intolerancie) a primárne sú určené pre automat. Je možné ich však spracovať aj manuálne. Súčasťou analyzátora MAX je cloudový softvér Raptor Server umožňujúci on-line aplikačnú a servisnú podporu a vzdialenú správu výsledkov.

Plne automatizovaný IDS iSYS

Plne automatizovaný IDS iSYS

IDS iSYS je plne automatizovaný prístroj, ktorého technológia je založená na princípoch chemiluminiscencie a absorbancie. Je to síce špecialista predovšetkým na markery kostného metabolizmu, metabolizmu vápnika, CKD-MBD, hypertenzie, rastu a fertility, ale k dispozícii je aj široká škála parametrov z oblasti autoimunitných ochorení a vďaka nemu možno identifikovať aj kľúčové parametre zo širokého spektra alergénových zdrojov (epidermálne, profesné, stromy a trávy, potravinové intolerancie atď.).

Alergény CAST® od spoločnosti BÜHLMANN

Alergény CAST® od spoločnosti BÜHLMANN

BÜHLMANN poskytuje širokú škálu kvalitatívne kontrolovaných alergénov a zmesí, ktoré sú štandardizované a validované pre použitie v testoch bunkovej alergie. Alergény CAST® sú určené pre in vitro stimuláciu leukocytov v testoch CAST®, konkrétne v súpravách FLOW CAST® a CAST® ELISA. Na fľaštičku s alergénom vychádzajú až 4 stimulácie.

Máte otázku? Obráťte sa na

Lišková Katarína
Lišková Katarína
Obchodný manager immunologia