microRNA
Prehľad riešení

microRNA

Molekuly microRNA (miRNA) sú predurčené plniť úlohu špecifických a citlivých biomarkerov pre širokú škálu chorôb. Majú unikátnu schopnosť okamžite reagovať na patologické procesy ako nádorové bujnenie alebo zápal a sú výnimočne stabilné v telových tekutinách. BioVendor tu prináša kompletné riešenie s patentovanými, overenými a špecifickými metódami, ktorých výkon predbehne štandardné a doposiaľ používané prístupy.

Hlavné výhody

  • nástroj na citlivú, včasnú a presymptomatickú diagnózu
  • kvalitné izolačné súpravy na kolónkovom princípe vhodné pre širokú škálu vzoriek - telesné tekutiny, bunkové kultúry a tkanivá
  • veľký výber skríningových panelov, ktoré sa zameriavajú na kľúčové a dobre popísané miRNA molekuly
  • všetky testy zahŕňajú interné a syntetické kontroly a kvantifikačný systém
  • dve vlastné, patentované platformy (TT-PCR a miREIA)
  • vedenie, dohľad a poradenstvo v priebehu celého procesu merania miRNA
  • kompletné servisné zastrešenie všetkých procesov okrem odberu vzoriek
Obrovský regulačný potenciál molekúl microRNA (miRNA) a ďalších krátkych nekódujúcich sekvencií RNA (sncRNA, piRNA) bol popísaný len nedávno. Ich výskum odhalil zásadnú úlohu v riadení a regulovaní všetkých kľúčových molekulárnych signálnych dráh (p53, Wnt, FAS a ďalšie). Až doteraz zostávalo precízne a špecifické meranie týchto krátkych sekvencií s vysokou sekvenčnou podobnosťou nepokorenou výzvou. Kompletné riešenie od BioVendor ponúka odberové skúmavky, izolačné súpravy, skríningové panely, kvantifikačné metódy, diagnostické panely a poradenstvo.
Spoľahlivé nástroje na zber vzoriek a izoláciu

Spoľahlivé nástroje na zber vzoriek a izoláciu

Izolácia je kľúčovým krokom, ktorým začína každá kvantifikácia miRNA alebo inej sncRNA. Prirodzenou vlastnosťou týchto molekúl je extrémna citlivosť, náchylnosť na kontamináciu a zložitá extrahovateľnosť. Odpoveďou na tieto prekážky sú overené, laboratórne testované a kvalitné izolačné súpravy BioVendor pre širokú škálu vzoriek.

Kvantifikačné metódy: Vysoko špecifické a na mieru šité produkty

Kvantifikačné metódy: Vysoko špecifické a na mieru šité produkty

Po zúžení zoznamu kľúčových sncRNA na cieľové množstvo je na čase dôkladne sa zamerať na ich expresiu. Tím špecialistov BioVendor R&D vyvinul kvantifikačné metódy na meranie eukaryotických i vírusových miRNA a piRNA molekúl.

Analytická a testovacia služba BioVendor (BATS)

Analytická a testovacia služba BioVendor (BATS)

Nie ste si istí molekulárnymi metódami? Nemáte potrebné vybavenie alebo personálne kapacity? Naši vedeckí experti vám poskytnú vedenie, dohľad a poradenstvo v priebehu celého procesu merania miRNA. Ponúkame kompletné zaštítenie všetkých procesov okrem odberu vzoriek – od izolácie cez skríning a kvantifikáciu, normalizáciu dát, až po vyhodnotenie výsledkov.

Obráťte sa priamo na našich odborníkov

Štigová Hana
Štigová Hana
Produktový a obchodný manažér pre oblasť genetiky a molekulárnej biológie